Retningslinjer for placering af beskyttelsesanordninger

Retningslinjer for placering af beskyttelsesanordninger

Effektiviteten hos forskellige typer af beskyttelsesanordninger afhænger delvist af den rigtige placering af anordningernes forskellige dele i forhold til fareområdet.

Kriterier for placering af disse beskyttelsesanordninger

  • Type af anvendte anordninger
  • De anvendte beskyttelsesanordningers reaktionstider
  • Tid indtil det er sikret, at maskinen efter aktivering af beskyttelsesanordningen har nået en sikker tilstand, f.eks. at maskinen er standset
  • Legemsdeles biomekaniske og antropometriske data
  • Den vej, en bestemt legemsdel bevæger sig, når den bevæger sig fra sensor- eller betjeningsorganerne hen mod fareområdet
  • En persons mulige tilstedeværelse mellem anordningen og fareområdet
  • Muligheden for uregistreret adgang til fareområdet

Placering af beskyttelsesanordninger under hensyntagen til legemsdeles bevægelseshastigheder

I EN ISO 13855 defineres først og fremmest de menneskelige legemsdeles bevægelseshastigheder. Der skal tages hensyn til disse bevægelseshastigheder ved konstruktion af sikkerhedsforanstaltninger og valg af egnet sensorteknologi. Her fastlægges der forskellige hastigheder og beskyttelsesværdier afhængigt af bevægelsesretning og -type. Der tages også hensyn til aspektet med indirekte tilnærmelse.

Ud over beregningen af sikkerhedsafstande ses der også på problematikken omkring efterløbsmålingen. Her findes der klare retningslinjer for, hvordan en efterløbsmåling kan udføres, og hvordan den ikke må udføres.

EN ISO 13855 – Standard for placering af beskyttelsesanordninger

Standard Titel
EN ISO 13855 Maskinsikkerhed
Placering af beskyttelsesanordninger under hensyntagen til legemsdeles bevægelseshastigheder

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?