Sikkert elektrisk udstyr på maskiner

Sikkert elektrisk udstyr på maskiner

En elektrisk drevet maskine skal være således udformet, opbygget og udstyret, at alle farer på grund af elektricitet forhindres eller kan forhindres. Den hyppigste elektriske fare er elektrisk stød. Elektrisk strøm kan medføre uhelbredelige skader på nerve- og muskelsystemet samt varmepåvirkninger. Derudover kan der opstå brande som følge af overbelastning, lysbuer eller statiske afladninger.

Maskiner skal udstyres således, at direkte berøring af strømførende ledninger eller ledende dele, som normalt er tilsluttet spænding, forhindres. Producenten skal også forebygge farer, der opstår på grund af indirekte kontakt med en jordforbindelse eller en ledende del, der tilfældigt er tilsluttet spænding.

Standarder for elektrisk udstyr

Standard Titel
EN 60204-1 Maskinsikkerhed – Elektrisk udstyr på maskiner –
Del 1: Generelle krav
EN 60947-1 til 8 Koblingsudstyr til lavspænding – Del 1: Generelle regler/
Del 8: Kontrolenheder til indbygget termisk beskyttelse (PTC)
til roterende elektriske maskiner
DGUV forskrift 3 Unfallverhütungsvorschrift - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (forskrift om forhindring af ulykker - elektriske anlæg og materiel)

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?