Lovgivning og standarder i Australien / Oceanien

Australien

I Australien påhviler udformning og implementering af sikkerhedslove delstaterne og territorierne. De enkelte love om industriel sikkerhed og deres krav ligner dog hinanden meget. Udformningen af den pågældende lovgivning retter sig efter "Work Health and Safety Act". Heri er pligterne fastlagt, bl.a. til særlig påpasselighed, som gælder for personer med forskellige ansvarsområder. Mange forskrifter og procesregler for de forskellige sikkerhedsområder falder ind under den statslige OH&S-lovgivning.

Prioritering af standarderne

Procesreglerne er generelt ikke retligt bindende. I den pågældende lovgivning anvendes de imidlertid ofte som målestok for vurderingen af foranstaltningerne til sikker udformning af arbejdspladsen. Derfor kan manglende overholdelse have meget alvorlige konsekvenser.

I forskrifter henvises der også ofte til australske standarder udarbejdet af en uafhængig organisation med navnet "Standard Australia". De australske standarder er dog, med nogle få undtagelser, som det er værd at lægge mærke til, ikke retligt bindende. Også disse anvendes ofte af retsinstanser, når det skal vurderes, om der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til reduktion af risici.

En af de vigtigste standarder for maskinsikkerhed i Australien er AS4024.1. Det er ganske vist ikke foreskrevet, at standarden skal følges, men den er et udmærket middel for forsvaret i tilfælde af klager på grund af manglende overholdelse af pligten til særlig påpasselighed. Følges standarden ikke, kan det på den anden side have store, retlige konsekvenser.

International orientering

Mange australske standarder er baseret på internationale standarder:

  • Standarder fra den internationale elektrotekniske kommission (International Electrotechnical Commission – IEC)
  • Standarder fra den internationale organisation for standardisering (International Organization for Standardization – ISO)

Standards Australia følger af hensyn til international tilpasning den officielle politik, at de internationale standarder (ISO eller IEC) skal overtages, hvor det er muligt. I modsætning hertil er USA's standarder (ANSI-standarder) yderst sjældent i overensstemmelse med de australske, ISO- eller EN-standarderne og spiller derfor ingen særlig rolle i Australien.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?