Overensstemmelseserklæringen i forbindelse med CE-mærkningspligten

Overensstemmelseserklæringen i forbindelse med CE-mærkningspligten

CE-mærket – oprindeligt afledt fra "Communauté Européenne" ("Europæiske Fællesskab") – er ikke længere en forkortelse, men står alene som symbol. Med dette mærke dokumenterer en producent, at han har taget hensyn til alle direktiver for det indre marked, som er relevante for hans produkt, og at alle gældende procedurer for overensstemmelsesvurdering er anvendt. Produkter, der er mærket med CE-mærket, må importeres og sælges i EU uden hensyntagen til nationale forskrifter. Man kalder derfor også CE-mærket for "passet til Europa".

Et produkts overensstemmelse med flere direktiver

Som regel kræver alle direktiver efter det nye koncept ("new approach" – adskillelsen af standarder og lovgivning) CE-mærkning. Hvis et produkt er omfattet af flere direktiver, som kræver CE-mærkning, betyder denne mærkning, at man må gå ud fra, at produktet er i overensstemmelse med bestemmelserne i alle disse direktiver.

 

Retlige grundlag

Pligten til CE-mærkning gælder alle produkter, der er omfattet af de direktiver, der foreskriver denne mærkning, og som er bestemt til det indre marked. Derfor skal følgende produkter, som er omfattet af et direktiv, CE-mærkes:

  • Alle nye produkter, uanset om de er fremstillet i medlemslande eller i tredjelande, der markedsføres i EU
  • Brugte produkter importeret fra tredjelande og brugte produkter fra EU
  • Væsentligt ændrede produkter, der som nye produkter er omfattet af direktiverne i EU

Direktiverne kan undtage bestemte produkter fra CE-mærkningen. Med overensstemmelseserklæringen bekræfter producenten bl.a., at hans produkt opfylder kravene i de(t) relevante direktiv(er).

Ønsker du flere informationer? Læs mere i kapitel 3.2! Sikkerhedskompendiet på engelsk giver dig viden om maskinsikkerhed.

Sikkerhedskompendium
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk