Beskyttelsesanordningers effektivitet ved hjælp af minimumafstande

Minimumafstande

For at undgå fare for personer findes der foreskrevne minimumafstande mellem det farlige sted og beskyttelsesanordningen. Disse skal forebygge legemsbeskadigelse.

Minimumafstandene består af to dele:

  • Skridt- eller rækkehastigheden ganges med systemets reaktionstid og
  • et tillæg, der afhænger af det farlige steds højde og beskyttelsesanordningens højde. Dette tillæg kan være på op til 1200 mm.

Standard for minimumafstande ved maskiner

Standard Titel
EN 349 Maskinsikkerhed
Minimumafstande til forebyggelse af legemsbeskadigelse

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk