CE-mærkning

Hvordan er fremgangsmåden, hvis trykbærende udstyr i kategori III skal indbygges som funktionsenhed i en maskine i henhold til maskindirektivet? Hvordan skal overensstemmelsesprocessen gennemføres?

I det nævnte tilfælde gennemføres der en overensstemmelsesvurderingsproces.
Der skal her foreligge en selvstændig CE-mærkning af det trykbærende udstyr i overensstemmelse med direktivet om trykbærende udstyr.


Baggrundsinformation:

Uddrag af Vejledning til brug af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave

Direktiv 97/23/EF om trykbærende udstyr
I overensstemmelse med artikel 3 kan direktivet om trykbærende udstyr anvendes på de trykrisici fra trykbærende udstyr, som indgår i dettes anvendelsesområde, og som indbygges i maskiner eller er forbundet med dem. Hvis trykbærende udstyr, der allerede er markedsført, indbygges i maskiner, skal den tekniske dokumentation fra maskinproducenten indeholde EF-overensstemmelseserklæringen i overensstemmelse med direktivet om trykbærende udstyr for dette trykbærende udstyr – se § 392: Bemærkninger vedrørende bilag VII del A nummer 1 litra a.

Trykbærende udstyr, der ikke er kategoriseret højere end kategori 1 og indbygges i maskiner, der er omfattet af maskindirektivets anvendelsesområde, er ikke omfattet af direktivet om trykbærende udstyr. Maskindirektivet gælder i så fald i fuldt omfang for denne type udstyr. Vær opmærksom på, at maskindirektivet omfatter brudfare under anvendelse – se § 207: Bemærkninger vedrørende bilag I nummer 1.3.2.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?