Viden om standarder

Hvad ændrer sig med den "nye" standard EN ISO 12100?

Standarden EN ISO 12100:2010 "Maskinsikkerhed – Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsættelse" har siden den 08.04.2011 været optaget på listen i Den Europæiske Unions Tidende. Dermed har "overensstemmelsesformodningen" i denne standard eksisteret siden denne dato.

EN ISO 12100:2010 – den centrale standard for maskinsikkerhed
Standarden EN ISO 12100:2010 er fremkommet ved en sammenlægning af EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 og EN ISO 14121-1 og udgør i dag den centrale standard for maskinsikkerhed. Men frem til 30.11.2013 opretholdtes imidlertid også overensstemmelsesformodningen for de sammenlagte standarder (EN ISO 12100-1, EN ISO12100-2, EN ISO 14121-1).

Der er ingen tekniske ændringer
I bekendtgørelsen ISO/TC 199 N 833 blev der henvist til, at der ikke er tekniske ændringer i forbindelse med sammenlægningen af de tre standarder. De tekniske ændringer begrænser sig udelukkende til indhold i forbindelse med det reviderede maskindirektiv 2006/42/EF. Eksisterende dokumentation (f.eks. risikovurderinger, type C-standarder) skal derfor ikke opdateres i forbindelse med den nye standard.

Reduktion af redundans og lettelse af anvendelsen
Ved hjælp af sammenlægningen til én standard er redundansen reduceret, og anvendelsen af standarden bør dermed blive væsentligt enklere. En tilknytningstabel i bekendtgørelsen ISO/TC 199 N 833 viser, hvilke afsnit fra de "gamle" standarder, der befinder sig i hvilke afsnit i EN ISO 12100:2010.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?