Hvornår taler man om en "kompetent person"?

Man taler om en kompetent person, hvis han/hun har den nødvendige faglige viden til at kontrollere arbejdsudstyr og anlæg, der kræver overvågning. Denne faglige viden kan opnås med en erhvervsuddannelse, erhvervserfaring og erhvervsarbejde af nyere dato. Herigennem skal der være opnået en troværdig forståelse af sikkerhedsteknik (se også §2, afsnit 7, i BetrSichV).

Den nødvendige faglige viden kan variere afhængigt af de forskellige kontrollers kompleksitet.

Erhvervserfaringen forudsætter, at den kompetente person gennem sit arbejde har håndteret arbejdsudstyr lignende det arbejdsudstyr, der skal kontrolleres, og kender dets funktionsmåde i det omfang, der er nødvendigt for kontrollerne.

Det erhvervsarbejde af nyere dato, som den kompetente person skal have udført, består af passende videreuddannelse, som f.eks. kurser samt udførelse af flere kontroller om året for at bevare kontrolrutinen. Hvis personen ikke har kontrolrutine, skal der igen opnås erfaringer med kontrollerne og den nødvendige faglige viden ved at deltage i en tredjeparts kontroller. En kompetent person skal desuden have kendskab til driftssikkerhedsforordningen og dens tekniske regelsæt samt til andre statslige forskrifter til forebyggelse af ulykker og disses tekniske regelsæt samt  ulykkesforsikringsgivernes regler og andre reguleringer (f.eks. standarder) i et sådant omfang, at han/hun kan vurdere arbejdsudstyrets sikre tilstand.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?