Danmark | dansk

CE-mærkning

Certificering af maskinsikkerheden med CE-mærkning

CE-mærkning

Siden den 1.1.1995 har producenter været forpligtet til at udføre processen med vurdering af overholdelse af overensstemmelseskrav på deres maskiner. Ved at udføre CE-mærkningen bekræfter producenten, at maskinerne eller anlæggene opfylder alle påkrævede sikkerheds- og sundhedskrav i maskindirektivet 2006/42/EF. Alle maskiner, der importeres fra lande uden for EU, uanset produktionsår, skal CE-mærkes.

Hvis allerede CE-certificerede enkeltstående maskiner samles til indbyrdes forbundne maskiner (anlæg), skal processen med vurdering af overensstemmelse inklusive CE-mærkning udføres for det samlede anlæg.

"Pilz har udført den samlede proces med vurdering af overholdelse af overensstemmelseskrav for os, lige fra risikovurdering over sikkerhedskoncept, sikkerhedsdesign og systemintegration med validering til CE-mærkning. Vi fik en utroligt god rådgivning fra et fagkyndigt team og blev ført gennem hele projektet."

Wolfgang Zeidler, leder af vedligeholdelse, Flanschenwerk Bebitz GmbH

Pilz – din partner i forbindelse med CE-mærkning og maskinsikkerhed

Vores medarbejdere har en stor fagkompetence, så de pålideligt og med den nødvendige kvalitet kan udføre de nødvendige trin i forbindelse med CE-mærkning og fortolkning af standarderne.
Pilz er en af de få virksomheder, der overtager ansvaret for processen med vurdering af overensstemmelse for dig. Vi bekræfter som bemyndiget med vores underskrift på overensstemmelseserklæringen, at kravene i maskindirektivet er overholdt.

CE-mærkningen fra Pilz indeholder følgende:

 • Overtagelse af ansvaret som bemyndiget med underskrivelse af EU-overensstemmelseserklæringen
 • Fastlæggelse og anvendelse af de relevante direktiver og standarder
 • Risikovurdering
 • Udarbejdelse af et sikkerhedskoncept og det passende sikkerhedsdesign
 • Vurdering af overensstemmelse og anbefalinger i forbindelse med de grundlæggende krav til sundhed og sikkerhed
 • Nødvendige kontroller, tests og målinger
 • Udarbejdelse og arkivering af de i lovgivningen krævede dokumenter, inkl. de tekniske dokumenter
 • Udførelse eller hjælp til CE-mærkningen

Dine fordele i forbindelse med maskinsikkerhed ved hjælp af CE-mærkning

 • Brug vores ekspertviden til implementering og anvendelse af standarder til din CE-mærkning
 • Få adgang til de europæiske markeder med Pilz som din repræsentant
 • Spar tid med vores strukturerede CE-mærkningsproces
 • Dokumentér en fejlfri CE-mærkning i overensstemmelse med de regionale retningslinjer
 • Sørg for, at dine maskiner får problemfri adgang til det europæiske marked med Pilz
 • Stol på Pilz som akkrediteret inspektionsorgan for maskiner og beskyttelsesanordninger
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk