Danmark | dansk

Inspektion af beskyttelsesanordninger

Permanent sikkerhed ved hjælp af inspektioner af beskyttelsesanordninger

Inspektion af beskyttelsesanordninger

Korrekt beskaffenhed og montering samt regelmæssig kontrol af beskyttelsesanordninger (f.eks. lysgitre, beskyttelsesdørssystemer etc.) er absolut påkrævet. Det kræves lovgivningsmæssigt i forskellige nationale retningslinjer og forordninger.
Eksempler er BetrSichV i Tyskland, AM-VO i Østrig, OSHA i USA og PUWER i UK.

"Vi sætter pris på Pilz som en kompetent kontaktperson og drager især nytte af kontrollørernes erfaring. De overtager inspektionen af ESPE og er samtidig opmærksomme på grove mangler i det komplette anlæg, som vi gøres opmærksom på eller får forbedringsforslag til."

Bernhard Marstaller, leder af vedligeholdelse, Allgaier Automotive GmbH

Pilz – din partner i forbindelse med inspektion af beskyttelsesanordninger og maskinsikkerhed

Pilz GmbH und Co. KG, Ostfildern, driver et uafhængigt inspektionsorgan, der er akkrediteret af DAkkS i henhold til ISO/IEC 17020. Det gør, at vores service står for objektivitet og minimale stilstandstider for dine maskiner.
Du får udleveret inspektionsrapporten, som drøftes med dig. Når der er udført en inspektion uden anmærkninger, forsynes maskinen med kontrolemblemet fra Pilz. 

 

Inspektioner af beskyttelsesanordninger, udført af Pilz, omfatter:

Startinspektioner og regelmæssige inspektioner af de tekniske sikkerhedsanordninger:
•  Faglig korrekt montering og sikker funktion
•  Korrekt integration i maskinstyringen
•  Kontrol af sikkerhedsfunktionerne i ledningsdiagrammet
•  Udlevering af inspektionsrapporten
•  Anbringelse af kontrolemblemet
•  Efterløbsmålinger (kontrol af den af producenten fastlagte sikkerhedsafstand)

Dine fordele i forbindelse med maskinsikkerhed ved hjælp af inspektioner af beskyttelsesanordninger

  • Opfyld sikkerhedsforskrifterne, beskyt dine medarbejdere, og reducer risikoen samt erstatningsansvaret
  • Minimer stilstandstiderne, og maksimér dine maskiners tilgængelighed
  • Stol på vores professionelle kontrolprocesser med vores Pilz-kvalitetsstempel. Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern har et inspektionsorgan til maskiner og anlæg, der er akkrediteret af det tyske akkrediteringsorgan (DAkkS).

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk