Optiske sensorer

Pålidelig objektregistrering

Optiske sensorer

De optiske sensorer registrerer et objekt ved at udsende lysstråler, som reflekteres af materialet. På denne måde kan vi også garantere en pålidelig objektregistrering for ultrasorte, skinnende eller reflekterende objekter. Sensorerne opfylder ikke nogen sikkerhedsfunktion. Men de afgiver et omskiftningssignal, der analyseres af den sikre styringsteknik fra Pilz, som f.eks. den lille styring PNOZmulti 2 eller det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ.

De optiske sensorer anvendes f.eks. i løsninger til emballagemaskiner, som foretager sikker overvågning af papkassetilførslen. Løsningen er TÜV-certificeret til PL d og SIL CL 2.

Fordele

Optiske sensorers fordele
 • TÜV-certificeret løsning til PL d / kat. 3 iht. EN ISO 13849-1 eller SIL CL 2 iht. EN/IEC 62061: Der spares omkostninger og tid ved hjælp af en certificeret løsning
 • Personalet opnår større sikkerhed: minimeret risiko for ulykker ved at anvende sikker styringsteknik sammen med optiske sensorer
 • Færre udgifter ved anvendelse af optiske sensorer: intet behov for omfattende mekaniske beskyttelsesanordninger
 • enkel integration i eksisterende applikationer samt mulighed for opgradering ved at bruge et defineret komponentsæt og tilhørende løsningsbeskrivelse
 • stor pålidelighed ved registrering af forskellige emballagematerialer, f.eks. ultrasorte, skinnende eller reflekterende objekter
 • fleksibel montering af sensorerne, ved siden af eller over papkassemagasinet

Egenskaber

 • Den sikre, lille styring PNOZmulti 2 – alle basismoduler fra produktserien PNOZmulti 2 kan anvendes – ELLER
 • de modulopbyggede sikkerhedsrelæer med typereferencen myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 OG
 • 2 optiske sensorer O300.GP.2-11246332 pr. papkassetilførsel/papkassemagasin
 • Sensorerne har korte reaktionstider
 • Punkt-stråleform
 • Skjult baggrund
 • Aftastningsområde 30 … 100 mm
 • Hanstik M8 4-pol
Optiske sensorers egenskaber

Applikationer

Løsning med de sikre, små styringer PNOZmulti 2 + to optiske sensorer pr. tilførselsanordning

Eksempel på applikation

Løsning med de modulopbyggede sikkerhedsrelæer myPNOZ + to optiske sensorer pr. tilførselsanordning

Eksempel på applikation

Sådan opnås en sikker og produktiv applikation:

Med Pilz-løsningen, der er TÜV-certificeret til PL d / SIL CL 2, bestående af de små styringer PNOZmulti 2 eller sikkerhedsrelæet myPNOZ sammen med to optiske sensorer, øger du dine emballagemaskiners sikkerhed og produktivitet!

Løsningen anvendes i området med papkassetilførsel, f.eks. i forbindelse med kasserejsere. Her rejses sammenfoldet kassemateriale til papkasser i maskinen. Papkasserne tilføres via et papkassemagasin. Der udgår en fare for operatørerne, fordi de kan række ind i den tomme åbning til materialetilførsel og blive kvæstet. Papkassen fungerer i henhold til standarderne som en afskærmende beskyttelsesanordning. Så længe der er et tilstrækkeligt antal papkasser i magasinet, tildækkes åbningen af kasserne, og det er ikke muligt at række ind i farezonen, mens maskinen arbejder.

Løsningen skal forhindre, at en operatør rækker ind i maskinen gennem den tomme materialetilførselsåbning og bliver kvæstet

Eksempel på løsning

Så længe der er et tilstrækkeligt antal papkasser i tilførselsmagasinet, er det ikke muligt at række ind i farezonen

Eksempel på løsning

Hvis det definerede minimumsantal af papkasser i magasinet underskrides, slukker sikkerhedsstyringens udgange maskinen

Eksempel på løsning

Sikker adgang til papkassetilførsel:

Papkassetilførslens åbning skal overvåges. De optiske sensorer registrerer, om der er tilstrækkeligt emballagemateriale i magasinet. Hvis det definerede antal papkasser i magasinet nås eller underskrides, slukker sikkerhedsstyringens udgange maskinen. Maskinen forbliver stoppet, indtil der igen er påfyldt et tilstrækkeligt antal papkasser, og produktionen kan starte igen.

Der skal bruges to optiske sensorer til hver tilførselsanordning. Disse kan enten monteres ved siden af eller over tilførselsmagasinet.

Yderligere oplysninger

Her finder du alle informationer om sikring af emballagemaskiner:

Download brochuren

Automatisering til emballagemaskiner

Vores produktprogram:

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk