Automatiseringsløsninger i forbindelse med den sekundære emballage

Kartonnering i forbindelse med den sekundære emballage

Før den primære emballage fyldes i kasser, hvilket er en af de vigtigste anvendelser af sekundær emballage, skal transportlogistikken, som er nødvendig for tilførsel og bortskaffelse, også sikres. Her er dynamiske, effektive og fleksible løsninger til sikker automatisering nødvendige for at være konkurrencedygtige.

Især når afskærmninger og låger på anlæg skal åbnes, skal andre låger samtidig være sikret for at forhindre f.eks. kontakt med høje temperaturer, herunder ved folieindpakning med en maskine til krympefolieemballering. Produkternes konnektivitet samt en fleksibel serieforbindelse mellem sikkerhedssensorer og styringsteknik muliggør ikke kun maksimal sikkerhed for operatørerne, men også emballeringsmaskinens rentabilitet.

Vi tilbyder sikre automatiseringsløsninger til emballering inden for det sekundære område, uanset om det drejer sig om sikkerhedssensorer, sikre små styringer eller driftsvælgere. Stol på vores høje niveau af kundeorientering samt faglige viden om standarder. Vi hjælper dig gerne med at opfylde dine behov.

Øg sikkerheden på kasserejsere

Med den optiske registrering på kartonnagemagasinet eller kartonnagetilførslen på kasserejsere forhindrer den TÜV-SÜD-certificerede løsning til PL d / SIL 2, at en operatør rækker ind i maskinen gennem den tomme materialetilførselsåbning og bliver kvæstet. Så længe der er tilstrækkelig emballage i magasinet, tildækkes åbningen, og det er ikke muligt at række ind i farezonen, mens emballeringsanlægget kører. Emballagen fungerer her som en naturlig beskyttelse og sikrer den bevægelige beskyttelsesskærm. Når det definerede minimumsantal af kasser i magasinet nås eller underskrides, registreres det af to optiske sensorer, der frakobler udgangene via den sikre, lille styring PNOZmulti 2 eller det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ. Maskinen stopper, indtil der igen er påfyldt emballage.

Kombinationen af optiske sensorer og sikkerhedsstyring giver virksomheder i emballageindustrien en automatiseret løsning til sikker overvågning af kartonnagetilførslen. Du automatiserer med PNOZmulti 2, når sikkerhedskredsløbet skal oprettes med konfigurationssoftware. De modulopbyggede sikkerhedsrelæer myPNOZ konfigureres ved hjælp af hardwarens rækkefølge. Vi rådgiver dig gerne om, hvilken løsning der er den rigtige for dig.

Dine fordele:

  • Højere produktivitet ved emballering og reduktion af omkostninger: Emballagen fungerer som naturlig beskyttelse, barrierer eller lignende kan udelades
  • Større sikkerhed for personalet, minimeret risiko for ulykker ved at anvende sikker styringsteknik sammen med optiske sensorer, godkendt af TÜV SÜD
  • Enkel integration i eksisterende emballageanlæg og mulighed for eftermontering
  • Minimalt pladsbehov på grund af det kompakte sensorhus og individuelle monteringsmuligheder, på siden eller over kartonnagemagasinet
  • Formatændringer kan gennemføres effektivt
  • Omfatter applikationer i henhold til EN 415 for emballagemaskiner

Applikationseksempler:

Applikationseksempel Løsning, der forebygger risikoen for ulykker
  • Den TÜV-SÜD-certificerede løsning til PL d / SIL 2: Større sikkerhed for personalet, minimeret risiko for uheld.
Applikationseksempel Ingen risiko ved maskinen
  • Tilstrækkeligt antal kasser i magasinet: Ingen fare!
Applikationseksempel Maskine stoppet
  • Maskinen er stoppet, indtil der igen er påfyldt et tilstrækkelig antal kasser.

Hurtig fejlregistrering og høj anlægstilgængelighed

Intelligente produktionsprocesser i netværk kan øge din emballeringsmaskines produktivitet betydeligt. Dette kræver dog, at der automatisk er mange forskellige data til rådighed. Med vores diagnoseløsning Safety Device Diagnostics kan du registrere diagnosedata som f.eks. enkelt-serienumre, versionsstatus, aktuelle tilstande samt fejltilstande. Den hurtigst mulige fejlregistrering sikrer korte stilstandsperioder.

Derefter kan du f.eks. anvende dine diagnosedata til forudseende og målrettet vedligeholdelse (Predictive Maintenance) ved folieindpakning med en maskine til krympefolieemballering.

Anvendelse Folieindpakning med en maskine til krympefolieemballering

Sikkerhed til robotcellen

Sikring af en robotcelle

I/O-modulet PDP67 PN med Profinet/Profisafe-interface sørger for sikkerhed på steder, hvor der ikke er plads til et styreskab, f.eks. i en robotcelle. Takket være kapslingsklasse IP67 og det robuste zinkhus er det optimalt egnet til anvendelse uden for styreskabet. Modulet videresender pålideligt dataene fra sensorerne og aktuatorerne til den overordnede styring, også ved temperaturer fra -30°C til 70°C!

På denne måde er det garanteret, at robotten kører til en sikker tilstand, så snart din medarbejder får adgang til maskinen.

Yderligere oplysninger om emballeringsteknik

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk