Danmark | dansk

Sikkert begrænset hastighed (SLS)

"Sikkert begrænset hastighed" (SLS) er vel den mest kendte sikkerhedsfunktion. I praksis anvendes denne sikkerhedsfunktion ofte som "sikkert reduceret hastighed". Derfor skal der være sikret en defineret overgang fra driftshastigheden i automatisk drift til den reducerede hastighed i klargøringsdrift. Hvis overvågningsfunktionen registrerer en overtrædelse af grænseværdien, skal drevet afbrydes sikkert. Formen for afbrydelse afhænger af anvendelsen. Der skal tilstræbes en defineret nedbremsning vha. SS1-funktionen ("Sikkert stop 1") med efterfølgende afbrydelse af energien.

Generelt kan det "sikre hastighedsområde" (SSR) anvendes til permanent procesovervågning. Risiciene er ikke i alle tilfælde fjernet alene ved at begrænse abrupt tiltagende hastigheder. Også pludseligt reducerede hastigheder,
der skyldes en fejl, kan medføre fare.

Hvis akser arbejder i en defineret afstand i forhold til hinanden, kan en abrupt faldende hastighed på blot en af de to akser føre til fare for knusning. Funktionen "Sikkert hastighedsområde" (SSR) er defineret og udviklet til disse tilfælde. Vha. denne funktion vil de involverede akser blive afbrudt, og fare for maskinoperatøren er dermed udelukket.