Danmark | dansk

Transmission Control Protocol

TCP

TCP opsættes på IP og sørger for deltagernes forbindelse under dataoverførslen. Endvidere sikres det, at dataene er korrekte, og at dataenes rækkefølge er rigtig.