Rozsáhlé poradenství = vysoká efektivnost

Specialista na vstřikové lití Waldorf Technik se zaměřuje na modulární, efektivní a vysoce produktivní automatizovaná řešení, která jednak dokonale splňují požadavky zákazníka, jednak zaručují maximální bezpečnost. U modulárních strojů nesmí chybět značka CE: Ta dokumentuje, že zařízení jako celek odpovídá bezpečnostním a zdravotním požadavkům směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. Realizací velmi náročného předpisového procesu posuzování rizik a validace firma Waldorf pověřila společnost Pilz: Expert v oblasti služeb Pilz tím přebírá plnou odpovědnost za výsledek kompletního řízení pro hodnocení shody. 

Každé rozhraní v důvěryhodných rukou

Výchozí podmínky vůbec nejsou jednoduché: Výrobní zařízení Waldorf Technik skrývají v sestavě chytře vzájemně propojených modulů celou řadu možných rizik. To znamená vyhodnotit riziko pro každé jednotlivé rozhraní a přijmout opatření pro jeho snížení. Zvláštní komplikace: Do hodnocení je nutné zahrnout i rozhraní externích firem a prověřit je. Na konci procesu musí být potvrzena shoda včetně značky CE u celého zařízení nainstalovaného u zákazníka. Společnost Pilz poskytla firmě Waldorf Technik spolehlivou podporu: zavázala se totiž zajistit kompletní proces hodnocení shody od posouzení rizik až po validaci. Pro Waldorf Technik to znamená jednak spolehlivou záruku ve vztahu k jejímu zákazníkovi, tak i efektivní realizaci požadavků. Tímto způsobem bylo již společně realizováno dvacet projektů. Šest dalších se připravuje.

Výhody ve zkratce

  • Důležitá úspora času: Společnost Pilz zajistí pro Waldorf Technik kompletní řízení pro hodnocení shody.
  • Vysoká kvalita bezpečnosti u zákazníka díky vysoké míře odborných kompetencí a souladu s normami.
  • Pilz převezme odpovědnost za proces hodnocení shody a potvrzuje to svým podpisem.

Prohlášení zákazníka

Pilz je pro nás zárukou toho, že naši zákazníci budou mít k dispozici bezpečná a komfortně ovladatelná zařízení. Navíc máme nyní kdykoli možnost obrátit se na kvalifikovaného a spolehlivého poradce, který s námi bude po celou dobu projektu.

Thomas Kocinski, vedoucí týmu řízení projektů firmy Waldorf Technik

O společnosti Waldorf Technik GmbH

Waldorf Technik GmbH se sídlem v Engen im Hegau zaměstnává 150 pracovníků a specializuje se na vývoj a výrobu specifických řešení automatizace pro odběr a další zpracování vstřikovaných dílů, zejména pro lékařskou techniku a sektor zdravotnictví obecně. Firma, která je součástí Hahn Group, vyrábí produkty jako hroty pipet, Petriho misky, reakční nádobky, zkumavky pro odběr krve a kyvety.

Naše produkty v praxi

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?