Železniční infrastruktura

Digitalizujeme Vaši infrastrukturu pro železniční dopravu

Železniční infrastruktura

Vaše železniční infrastruktura už slouží dlouhá léta? Náhradní díly sháníte jen obtížně nebo vůbec nejsou k dostání? Diagnostika poruch je vždy spojena s náročnou přepravou? Zapomeňte na problémy s dostupností a investujte do automatizace železnice - v tom je Vaše budoucnost.

Nabízíme Vám modernizaci železniční infrastruktury a bezpečný provoz na kolejích! Naše bezpečná řešení pro automatizaci železnice zahrnují digitální dálkový přístup k Vašim stavědlům i řešení pro bezpečnou železniční techniku, např. řízení a monitorování železničních přechodů, nebo výhybek elektricky ovládaných na místě (EOW). Od inženýringu přes projektování až po servis a údržbu.

Projekty z našeho seznamu referencí:

Bezpečný pohyb lokomotiv s automatizačním systémem PSS 4000

Spolehlivé dálkové monitorování železnice

Zabezpečení přechodů na železnici až do SIL 4

Tam, kde se kolejová doprava kříží se silniční, je na místě zapotřebí maximální zabezpečení. S našimi bezpečnostními řídicími systémy zaručíme, že se závory vždy spolehlivě a včas spustí, signalizační technika bude bezchybně fungovat a vlak v případě nebezpečí včas zastaví. Přejezdy tak budou bezpečnější a spolehlivější jak pro provozovatele železnice, tak i pro řidiče vozidel.

Naše bezpečné železniční přechody nabízejí:

 • Monitorování provozu závor a jejich koncové polohy
 • Monitorování volného prostoru: Identifikace vlaku pomocí počitadla náprav a kolejových obvodů / identifikace vozidel v prostoru závor pomocí kamerového systému
 • Signalizační technika: Bezpečné měření stupně výpadků LED v modulech LED
 • Záznam a přenos údajů o stavu pro preventivní údržbu
 • Dálková diagnostika pomocí bezpečného spojení optickými vlákny nebo prostřednictvím cloudu

Bezpečné monitorování provozu výhybek

Aby jízda vlaku byla plynulá a bezpečná, je důležité, aby se výhybky spolehlivě a včas přepínaly. Náš automatizační systém PSS 4000-R monitoruje koncovou polohu a uzavření výhybky. V případě chybné polohy výhybky nebo výpadku signalizace polohy výhybky zajistí, aby se vlak včas zastavil. Vlak zůstane bezpečně stát na kolejích a nedojde k žádnému ohrožení cestujících.

Nabízíme následující funkce:

 • Monitorování koncové polohy a uzavření
 • Monitorování signálů výhybky
 • Spolehlivé zahřívání výhybek
 • Záznam a přenos údajů o stavu potřebných pro preventivní údržbu
 • Spolehlivá dálková diagnostika prostřednictvím optických kabelů nebo cloudu

Reference z našeho seznamu projektů

Retrofit elektronických stavědel (ESTW)

Zmodernizujeme Vaše reléové stavědlo! Náš automatizační systém PSS 4000-R zaručuje bezpečný přenos dat na velké vzdálenosti. Jednotlivé řídící jednotky mohou být decentralizovaně rozmístěny na trase dlouhé mnoho kilometrů. Údaje z počitadla náprav o volných úsecích trasy nebo rychlosti vlaku se předávají do stavědla.

Naše elektronická stavědla (ESTW) nabízejí následující funkce:

 • Monitorování signálů vztahujících se k bezpečnosti a poskytování informací o železniční trase po celé její délce
 • Přizpůsobení bloků mezi reléovými stavědly a elektronickými stavědly (ESTW)
 • Dálkové řízení elektronických stavědel
 • Retrofit reléové techniky
 • Záznam a přenos údajů o stavu pro preventivní údržbu

Propojení proprietární infrastrukturu pomocí Object Controller

EULYNX znamená standardizovaná rozhraní a možnost výměny komponent pro řídicí a bezpečnostní techniku s přesahem hranic jednotlivých zemí. To umožňuje zapojení modulů různých výrobců do jednoho systému.

Pro digitalizaci železničního průmyslu jsme společně s ProRail, největším provozovatelem železniční infrastruktury v Nizozemsku, rozšířili náš automatizační systém PSS 4000-R o adaptér EULYNX. S jeho pomocí mohou být signály přijímané na stavědlech nebo z nich vysílané pomocí komunikačního protokolu RaSTA přeměněny na řídicí povely. Ty pak může interpretovat koncové zařízení – v tomto případě výhybka.

Při přechodu na EULYNX nabízíme následující funkce:

 • Bezpečná síťová komunikace podle standardu EULYNX (RaSTA)
 • Řízení prvků na jízdní dráze
 • Monitorování bezpečnostních signálů podél celé železniční dráhy
 • Záznam a přenos údajů o stavu pro preventivní údržbu

Více informací o EULYNX

Více informací

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk