PNOZmulti 2 malá řídicí jednotka - základní moduly

Základ pro Vaši aplikaci: Který základní modul je ten správný?

Který základní modul PNOZmulti 2 je ten správný?

Konfigurovatelné malé bezpečnostní řídicí jednotky PNOZmulti 2 se uplatní téměř ve všech oborech výroby strojů a zařízení. S PNOZmulti se snadno kontrolují bezpečnostní funkce a stejně tak je možné efektivně řešit standardní řídicí úlohy.

Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 jsou konstruovány jako modulární: Vyberete si základní modul a podle potřeb Vaší aplikace k němu přiřadíte potřebný počet rozšiřovacích modulů.

Kompaktní základní modul PNOZ C0 nelze modulárně rozšiřovat. S montážní šířkou 22,5 mm je úzký jako bezpečnostní relé, ale výkonný je jako bezpečnostní řídicí jednotka.

V softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator vytvoříte jak konfiguraci hardwaru, tak i aplikační program. Hotový projekt se nahraje do programové paměti a vloží se do základního modulu. Před uvedením do provozu si můžete prohlédnout off-line simulaci Vašeho programu, a to zcela bez použití hardwaru.

Bezpečně ovládat spalovací zařízení malými bezpečnostními řídicími jednotkami PNOZmulti 2

Se základním přístrojem PNOZ m B1 Burner bezpečnostních malých řídicích jednotek PNOZmulti 2 snadno zajistíte bezpečné monitorování a současně bezpečné ovládání spalovacích zařízení. PNOZmulti2 totiž řídí a monitoruje jak samotný hořák, tak i celé spalovací zařízení. Velký počet aplikací s hořáky nakonfigurujete hořákovým prvkem (funkční blok), který flexibilně realizuje rozšířené funkce konfigurovatelného spalovacího automatu. Patří sem různé typy hořáků, například hořáky s nebo bez kontroly plamene, s přímým nebo nepřímým zapalováním, pro provoz za nízkých nebo vysokých teplot atd. Navíc je k dispozici rozšiřující modul PNOZ m EF 4DI4DORD se čtyřmi bezpečnostními diverzifikovanými reléovými výstupy podle EN 50156-1 pro řízení bezpečnostních ventilů hořáku.

Certifikace podle UL 60730-1 a UL 60730-2-5 Underwriters Laboratories (UL) potvrzuje, že základní přístroj i vybrané moduly malé řídicí jednotky splňují národní bezpečnostní standardy USA a Kanady pro spalovací zařízení. Výhody z toho plynou uživatelům v těchto zemích, protože uvádění spalovacích zařízení do provozu probíhá rychleji. Systém řízení hořáku má certifikát UL pro základní přístroj PNOZ m B1 Burner a pro rozšiřující moduly PNOZ m EF 16DI a PNOZ EF 8DI4DO a moduly Fieldbus PNOZ m ES PROFINET a PNOZ ES PROFIBUS. Další moduly budou následovat!

UL 60730-1 a UL 60730-2-5 se týkají spalovacích automatů, které se používají pro automatické řízení hořáků na olej, plyn, uhlí nebo jiné hořlavé látky. Certifikace UL umožňuje podnikům, příp. uživatelům přístup na severoamerický trh. Základní přístroj PNOZ m B1 Burner splňuje kromě toho požadavky podle NFPA 85 a NFPA 86. Standard NFPA 85 je zaměřen na zvýšení provozní bezpečnosti kotlů, NFPA 86 na minimalizaci nebezpečí požáru a výbuchu pecí.

PNOZmulti 2 Burner má certifikát TÜV podle evropských norem EN 298 a EN 50156-1 a EN 50156-2.

Vaše výhody při použití:

 • flexibilní a bezpečné provedení Vašich spalovacích zařízení
 • velká úspora času při plánování a inženýringu, protože i komplexní bezpečnostní aplikace lze realizovat snadno a rychle s pouhou jednou řídicí jednotkou
 • možnost zapojení do různého automatizačního prostředí a komunikačních systémů
 • maximální bezpečnost díky testovanému a certifikovanému hardwaru a softwaru

Vaše výhody ve zkratce

 • náklady na míru, protože použití rozšiřovacích modulů lze přesně přizpůsobit konkrétní aplikaci
 • krátké prostoje a vysoká využitelnost zařízení zajištěná možností připojení na všechny běžné systémy Fieldbus prostřednictvím vhodných modulů
 • komfortní diagnostika
 • maximální bezpečnost - v závislosti na aplikaci až PL e podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle IEC 62061.
Výhody základních modulů malých řídicích jednotek PNOZmulti 2

Vlastnosti ve zkratce

Vlastnosti základních modulů PNOZmulti 2
 • osvětlený displej pro rychlé uvádění do provozu a jednoduchou diagnostiku
 • na displeji hlášení poruch, stavu napájecího napětí, informace o vstupech a výstupech, stavu, zařízení, možnost individuálních textů podle zákazníka
 • max. 4 rozšiřující moduly řaditelné vlevo, navíc max. 1 komunikační modul a 1 modul sběrnice Fieldlbus
 • zásuvné připojovací svorky - volitelně pružinové nebo šroubové (dostupné jako příslušenství)
 • vyměnitelná programová paměť
 • rozhraní pro diagnostiku
PNOZ m C0

PNOZ m C0 – kompaktní modul

 • 8 bezpečnostních vstupů, až 2 z nich s možností nakonfigurování jako pomocné výstupy
 • 4 bezpečnostní polovodičové výstupy, v závislosti na aplikaci až PL e, SIL CL 3
 • 2 výstupy testovacích pulsů, které lze nakonfigurovat jako standardní
 • modulární rozšiřování není možné
 • softwarový nástroj PNOZmulti Configurator pro konfiguraci od verze 11.1
 • čipová karta jako paměťové záložní médium
PNOZ m B0

PNOZ m B0 – univerzální modul

 • 20 bezpečnostních vstupů, až 8 z nich s možností nakonfigurování jako standardní výstupy
 • 4 bezpečnostní polovodičové výstupy, v závislosti na aplikaci až PL e, SIL CL 3
 • 4 výstupy testovacích pulsů, které lze nakonfigurovat jako standardní
 • max. 6 rozšiřujících modulů s možností řazení vpravo
 • až 256 spojovacích linií v PNOZmulti Configurator
 • čipová karta jako paměťové záložní médium
PNOZ m B0.1

PNOZ m B0.1 – pro malé až střední aplikace

 • Stejné charakteristické znaky jako PNOZ m B0
 • max. 1 I/O modul
 • možnost konfigurování pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator od verze 11.0
PNOZ m B1

PNOZ m B1 – pro velké projekty

 • žádné vstupy a výstupy na základním modulu, počet volitelný dle použitých I/O modulů
 • až 12 bezpečnostních rozšiřujících modulů a 1 výstupní modul pro standardní aplikace řazený také vpravo
 • až 1.024 spojovacích linií v PNOZmulti Configurator (od verze 10+)
 • integrovaná rozhraní Ethernet a Modbus/TCP on-board
 • USB-Stick jako paměťové médium, s možností ukládání více projektů
PNOZ m B1 Burner

PNOZ m B1 Burner – pro průmyslovou spalovací techniku

 • Technická charakteristika jako PNOZ m B1.
 • Navíc k monitorování bezpečnostních funkcí jako nouzové zastavení, ochranné dveře atd. Řízení a monitorování spalovacích zařízení
 • Řízení a monitorování např. bezpečnostních kaskád, tlaku spalovacího vzduchu, zapalování, plamene, externí sdružené regulace a kontroly těsnosti
 • Řízení pojistných, zapalovacích a odvzdušňovacích ventilů, zapalování, externí sdružené regulace a ventilátorů spalovacího vzduchu
 • Monitorování následujících typů olejových a plynových hořáků: řídicí hořák s přímým zapalováním, řídící hořák s nepřímým zapalováním a společnou kontrolou plamene

Základní moduly PNOZmulti 2 - co všechno je možné monitorovat?

Možnost připojení k základnímu modulu:

 • tlačítko nouzového zastavení
 • tlačítko ochranných dveří, spínač ochranných dveří
 • optická závora
 • laserový skener
 • dvouruční tlačítko
 • volič provozních režimů
 • bezpečnostní spínací rohože
 • senzory
 • přístupové oprávnění PITreader
 • funkční bezpečný výběr provozních režimů PITmode

Při použití ovládacího terminálu PMI, povelových modulů PIT, bezpečnostní senzoriky PSEN a decentrální periferie PDP67 získáte bezpečnostní ucelený systém představující kompletní řešení.

Spektrum našich produktů: Základní moduly PNOZmulti 2

Základní moduly PNOZmulti 2

Základní moduly konfigurovatelných bezpečných řídicích jednotek PNOZmulti 2 je možné modulárně rozšiřovat doprava a doleva. Splňují požadavky PL e podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle EN/IEC 62061, maximálně dosažitelná hodnota je závislá na zapojení.

Příslušenství PNOZmulti 2

Zde najdete spojovací kabely v různých délkách speciálně určené pro připojení modulů monitorujících pohyb. Kromě toho jsou k dostání i varianty pro vlastní zapojení pro připojení na běžné měniče.
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk