EN/IEC 61496

EN/IEC 61496 „Bezpečnost strojních zařízení – Bezdotyková ochranná zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky“ uvádí do jednoznačné souvislosti typové třídy bezdotykových ochranných zařízení (něm.zkratka BWS) a Safety Integrity Level (SIL – podle IEC 62061), příp. Performance Level (PL – podle ISO 13849). Tato souvislost byla stanovena takto:

Použitelnost v aplikacích podle typu 1 typu 2 typu 3 typu 4
EN ISO 13849-1   PL c PL d PL e
EN/IEC 62061   SIL 1 a
SIL CL 1
SIL 2 a
SIL CL 2
SIL 3 a
SIL CL 3

Podle toho tedy například světelná mříž typu 2 smí být použita pouze v aplikaci do Performance Level c. V části 2 normy byly dlouhou dobu definovány pouze třídy typů 2 a 4. V r. 2020 byla do čtvrtého vydání zahrnuta navíc třída typu 3. Ta je použitelná pro aplikace do Performance Level d.


2. Specifikace zkoušek

Část 1 definuje mj. obecné požadavky na ekologické zkoušky, platné pro BWS. Ve čtvrtém vydání v roce 2020 byly tyto požadavky přizpůsobeny požadavkům a pojmům nových generických směrnic a norem, například směrnici o elektromagnetické kompatibilitě. Navíc byly přepracovány a podle potřeby doplněny metody pro zkoušky vlivů prostředí nebo uvedeny odkazy na zkušební metody v generických směrnicích a normách. Při certifikaci ochranného zařízení musí být testovány následující vlivy prostředí:

• Teplota okolního prostředí a vlhkost vzduchu

• Elektrické rušivé veličiny

• Mechanické vlivy

• Druh ochrany krytu

• Vlivy cizího světla

Právní jistota s portfóliem optických závor Pilz

Pro BWS podle EN/IEC 61496 musí být pro prohlášení o shodě povinně předložen výsledek zkoušky typu provedené nezávislou zkušebnou. Důvodem je, že norma není výslovně harmonizována a nelze tedy předpokládat shodu se směrnicí o strojních zařízeních. Všechny optické závory PSENopt společnosti Pilz mají zkoušku typu podle EN/IEC 61496ˇČást 1 a 2. Jsou dostupné jako typy 2, 3 nebo 4 a s rozlišením od 14 mm (ochrana prstů). Jsou proto vhodné pro všechny aplikace do PL e. První optickou závorou typu 3 na trhu nabízíme cenově přijatelné řešení v souladu s normou, vhodné pro aplikace do PL d.

Přehled řad produktů a příslušných SI-Level a Performance-Level nabízí následující tabulka: 

Typ PSENopt PSENopt Advanced PSENopt II PSENopt slim
Rozlišení

Ochrana rukou a těla, zabezpečení přístupu

Ochrana prstů a rukou Ochrana prstů, rukou a
těla
Ochrana prstů a rukou
Povoleno podle
EN/IEC 61496-1/-2
Typ 2 Typ 4 Typ 2 Typ 4 Typ 3 Typ 4 Typ 2

Typ 4

Použitelné v aplikacích podle EN ISO 13849-1 EN/IEC 62061 PL c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3
Pl c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3

PL d
SIL CL 2

PL e
SIL CL 3

PL c
SIL CL 1

PL e
SIL CL 3

Funkce/znaky Monitorování zpětnovazebního okruhu, reset, potvrzení, diagnostika

Monitorování zpětnovazebního okruhu, reset, potvrzení, diagnostika a funkce muting, blanking, kaskádování

Diagnostika, bez mrtvých zón, vysoká robustnost, kompatibilita připojení, PDP67, kódování, jednoduché propojení

Monitorování zpětnovazebního okruhu, diagnostika, kaskádování

 
K produktům:

V rámci mechanických zkoušek byly při revizi normy definovány dvě třídy šoku pro stacionární použití BWS: Třída 3M4 definuje hodnoty zrychlení do 15 g a třída 3M7 zrychlení do 25 g. Naše závory PSENopt II dosahují dokonce zrychlení až 50 g a řadí se proto do nejvyšší třídy. Jsou proto mimořádně odolné vůči extrémnímu zatížení šokem.

Přesvědčte se sami o odolnosti našich optických závor PSENopt II

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?