PNOZmulti 2 malá řídicí jednotka - rozšiřovací moduly

Modulární rozšiřování - jednoduché, flexibilní, s optimalizovanými náklady

Malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 - rozšiřující moduly

Už jste si vybrali vhodný základní modul pro vaši aplikaci? Podle požadavku je možné se základním modulem PNOZmulti 2 spojit různé rozšiřující moduly: Například moduly I/O, moduly pro monitorování pohybu nebo komunikační moduly.

Pro každý praktický případ nabízíme modulárně sestavitelné řešení. Zaplatíte pouze za funkce, které potřebujete pro Vaši aplikaci.

Se softwarovým nástrojem PNOZmulti Configurator je konfigurace hardwaru hotova po několika kliknutích. Software Vás podpoří při instalaci.

Malé řídicí systémy PNOZmulti 2 - nový vstupní modul

Pro monitorování tlačítek a dalších digitálních snímačů můžete použít vstupní modul PNOZ m ES 16DI pro standardní aplikace. Možnost konfigurování v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator Od verze 11.3 je k dispozici 16 digitálních vstupů pro připojení tlačítek a dalších digitálních snímačů. Na základní modul lze připojit maximálně 6 modulůPNOZ m B1, celkem tedy 96 digitálních vstupů. Standardní výstupy je možné monitorovat výstupním modulemPNOZ m ES 14DO.

To ušetří náklady při automatizaci Vašich strojů. Výhodou je také omezení prostojů použitím integrovaného diagnostického řešení PVIS. V případě poruchy zajistí hlášení v prostém textu s přesným popisem místa, jednoznačně definovanými souvislostmi a integrovaným údajem o první chybě rychlé obnovení výroby.

Malé řídicí systémy PNOZmulti 2 - nový vstupní modul

Bezpečné monitorování pohybu s PNOZ m EF 1MM2DO

Bezpečné moduly pro monitorování pohybu pro konfigurovatelné řídicí systémy PNOZmulti 2 se postarají o bezpečné monitorování Vašich pohonů. Modul PNOZ m EF 1MM2DO je vybaven dvěma bezpečnými polovodičovými výstupy a jedním kaskádovým vstupem a výstupem. Společně s jedním základním modulem PNOZ m B0 nebo PNOZ m B1 monitoruje rozšiřující modul jednu osu.
Bezpečný modul pro monitorování pohybu nakonfigurujete v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator od verze 10.13. Pro každý modul si můžete vytvořit samostatný program (mIQ) pro přímé ovládání bezpečných digitálních výstupů.

  • Rychlá reakce na pohyby s vypínáním výstupů za méně než 12 ms.
  • Překročení mezních hodnot se stanovenými parametry je signalizováno a PNOZmulti 2 v případě poruchy a při narušení chráněných oblastí / prostor zareaguje rychle a spolehlivě.
  • Jestliže celý systém přejde do stavu STOP, je možné nakonfigurovat zpoždění vypínání.
  • Vypínání může být prostřednictvím integrovaného kaskádovacího vstupu a výstupu propojeno s dalšími moduly. Jestliže se některý z modulů vypne, vypnou se současně i všechny moduly v kaskádě.
  • Rozhraní Mini I/O s mimořádně vysokou stabilitou a vhodné pro průmyslové podmínky umožňuje pomocí spojovacího kabelu specifického podle pohonu připojovat všechny běžné inkrementální snímače.

Vaše výhody při používání rozšiřujících modulů PNOZmulti 2

  • rychlé uvedení do provozu, protože vstupy a výstupy jsou se softwarovým nástrojem PNOZmulti Configurator volně konfigurovatelné
  • jednoduché a modulárně rozšiřitelné za přijatelnou cenu – citlivé odstupňování v závislosti na použití a potřebném počtu vstupů a výstupů
  • rychlejší doby reakce a kratší doby cyklů díky samostatnému modulárnímu programu (mIQ), využitelné pro vybrané rozšiřující moduly s decentrálním zpracováním přímo v modulu
  • velké aplikace díky propojitelným základním modulům
  • možnost decentrálního rozšíření na periferii s bezpečnými senzory
Vaše výhody při používání rozšiřujících modulů PNOZmulti 2

Spektrum našich produktů: PNOZmulti 2 rozšiřovací moduly

PNOZmulti 2 - bezpečné moduly I/O

K dispozici jsou různé moduly - například vstupní moduly, reléové a polovodičové výstupní moduly, moduly pro monitorování pohybu i spojovací moduly.

PNOZmulti 2 - standardní I/O-moduly

vstupní a výstupní moduly pro nezabezpečené standardní aplikace
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk