Bezpečné používání transportních vozidel a systémů bez řidiče

Číslo objednávky 1T000197 | Pokročilý | Mezinárodní

Stanovení cíle

Používání transportních vozidel a systémů (FTS/AGV) bez řidiče a autonomních mobilních robotických vozidel (AMR) nabývá stále většího významu. Důvodem je zejména to, že jsou nyní samostatnější, flexibilnější a nezávislejší na pevné infrastruktuře, v rámci které jsou používány.
Školení nabízí rozsáhlý pohled do správného provozu FTS/AGV na pracovišti. Získáte potřebné informace o důležitých požadavcích na bezpečnost AGV.
V rámci školení získáte podrobnější přehled o funkcích FTS/AGV a AMR a o rizicích, která mohou nastat, jestliže dojde k zapojení jednoho nebo více FTS nebo AMR do stávajícího systému. Příčinou odlišnosti rizik těchto systémů od konvenčních je zejména jejich mobilita. Během školení Vás proto seznámíme s typickými opatřeními pro omezení rizik a s používáním různých strategií pro zajištění bezpečnosti.

Ikona pro úroveň pokročilých

Obsah

Právní rámcové podmínky

 • Úvod do základních pojmů/definic a právních rámcových podmínek a rovněž norem a bezpečnostních aspektů relevantních pro FTS
 • Zákony a normy speciálně platné pro FTS:
  • ISO 3691-4 a EN 1175
  • Vztahy mezi normami
 • Snížení rizika
 • Role a odpovědnosti výrobců, integrátorů robotů a provozovatelů

Transportní vozidlo bez řidiče (FTF)

 • Významná rizika transportních vozidel bez řidiče vč. příslušných požadavků vyplývajících ze specifických norem:
  • Řádné užívání transportních vozidel bez řidiče
  • Navigace a vyhýbání se kolizím
  • Hnací systém
  • Části řídicích systémů se vztahem k bezpečnosti
  • Elektrická bezpečnost
  • Další rizika
 • Zabezpečení pohybu a manipulace s nákladem u transportních vozidel bez řidiče:
  • Bezpečnostní opatření pro snížení ohrožení a předpoklady pro zabezpečení
  • Používání laserových skenerů a dalších přístrojů pro identifikaci osob/překážek a jejich funkce
  • Požadavky na ověření

Propojení transportních systémů bez řidiče (FTS)

 • Bezpečnostní požadavky při používání FTS podle ISO 3691-4
 • Posouzení rizik pro FTS při používání
 • Rozdělení pracoviště do zón (provozní oblast, nebezpečná provozní oblast, omezená oblast a uzavřená oblast)
 • Ochrana osob před nebezpečím vyvolaným FTS
 • Řízení zbytkových rizik u FTS
 • Integrace a instalace FTS
 • Používání a údržba FTS
 • Praktické příklady bezpečnostních požadavků na systémy

Cílové skupiny

Toto školení je zaměřeno zejména na výrobce FTF (AGV), integrátory a uživatele se zvláštní odpovědnosti při používání FTS. Kromě toho je kurz určen speciálně osobám, jejichž každodenní náplní práce je odpovědnost za bezpečnost nových i již používaných transportních systémů bez řidiče, např.:

 • konstruktéry zařízení
 • pracovníky odpovědné za zdraví a bezpečnost
 • projektanty
 • personál údržby
 • technické vedoucí

Vaše výhody

 • Získání znalostí pro správnou aplikaci a implementaci norem a směrnic a osvědčených technických postupů pro integraci FTS do průmyslového prostředí
 • Řízení rizik, která vznikají instalací a používáním transportních vozidel bez řidiče ve výrobní hale
 • Získejte výhody před konkurencí při používání transportních systémů bez řidiče tím, že budete používat správné technologie pro jejich zabezpečení
 • Proveďte posouzení a hodnocení Vašich současných zařízení z hlediska bezpečnosti transportních systémů bez řidiče

Chtěli byste si toto školení rezervovat na jiné datum nebo na jiném místě a / nebo si objednat jiný typ školení? Prosím kontaktujte nás. Rádi vás informujeme osobně.

Vaše individuální poptávka
Délka školení
1 den
Čas
Maximální počet účastníků
Cena za účastníka
Datum/dostupnost
Na vyžádání Poptávka
Online language: en
Délka školení
2 sessions = 8 hours
Čas
09:00 - 13:00 CET
Maximální počet účastníků
12
Cena za účastníka
350.- €
Datum/dostupnost
Od 10.10.2022 Registrovat se
Dostupná místa Zbývá už jen několik míst Obsazeno
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk