PES-bedieningspanelen Sensoren

Scholingssysteem voor professionele onderwijsondersteuning: de belangrijkste sensorfuncties

Bedieningspanelen Sensoren

De PES-bedieningspanelen Sensoren maken deel uit van de veel modules omvattende Pilz Education Systems (PES). Deze modulaire scholingssystemen bestaan uit moderne, in de industrie gebruikte componenten voor het praktijkonderwijs.

PES simuleren de werking van een machine of installatie en worden voor trainingsdoeleinden gebruikt. Ze bestaan uit verschillende veiligheids- en automatiseringsfuncties, overzichtelijk ingedeeld op een bedieningspaneel.

Ideaal hulpmiddel voor de kennisoverdracht op het gebied van veilige automatisering

Hier vindt u alle informatie over onze scholingssystemen, hun functies en de bestelbare varianten.

Pilz Education Systems (PES)

Modulaire scholings- en leersystemen

Met de bedieningspanelen Sensoren leren hoe een gevaarlijke beweging moet worden beveiligd

Bedieningspanelen Sensoren

De bedieningspanelen Sensoren geven een gevaarlijke beweging weer en laten zien hoe drie verschillende veiligheidsfuncties met functionele veiligheid kunnen worden gerealiseerd.

Dit alles bevindt zich op de bedieningspanelen: machines en installaties moeten volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG zijn uitgerust met een noodstopvoorziening om gevaren in noodsituaties af te wenden of te voorkomen. Dit wordt getoond aan de hand van de noodstopknop PITestop. Om bij een geopend hek processen in de gevarenzone te observeren, wordt een tweehandenbedieningsknop of toestemmingsknop gebruikt. De gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode voert de hekbewaking uit. De gevaarlijke beweging kan via verlichte drukknoppen worden in- of uitgeschakeld.

Kies een van de drie varianten van de bedieningspanelen Sensoren

Bedieningspaneel Sensoren I: scholingssysteemmodule met noodstopvoorziening, tweehandenbedieningsknop (PITjog, voor het beschermen van personen die bij een geopend hek processen in de gevarenzone observeren) en gecodeerde veiligheidsschakelaar voor de hekbewaking.

Bedieningspaneel Sensoren II: scholingssysteemmodule met noodstopvoorziening, driestandentoestemmingsknop (PITenable, als handbediend commandoapparaat bij het werken in de gevarenzone) en gecodeerde veiligheidsschakelaar voor de hekbewaking.

Bedieningspaneel Sensoren III: scholingssysteemmodule met noodstopvoorziening, driestandentoestemmingsknop (PITenable, als handbediend commandoapparaat bij het werken in de gevarenzone) en gecodeerde veiligheidsschakelaar voor de hekbewaking. In de bedrijfsmodus "Instelbedrijf" wordt hier een veilig gereduceerde snelheid gesimuleerd. Twee initiatoren bewaken daarbij de draaischijf van een motor.

Leerdoelen van de PES-bedieningspanelen Sensoren

  • De Machinerichtlijn 2006/42/EG en de risicobeoordeling van een machine en installatie leren toepassen
  • Beveiligen van gevaarlijke bewegingen
  • Realiseren van verschillende veiligheidsfuncties met functionele veiligheid
  • Gebruik van een tweehandenbedieningsknop in verschillende bedrijfsmodi
  • Gebruik van een toestemmingsknop bij het werken in een gevarenzone
  • Gebruik van verlichte drukknoppen
  • Opbouwen van een besturingscircuit
  • Uitvoeren van een functiecontrole

Ons productaanbod: PES-bedieningspanelen Sensoren

Bedieningspanelen Sensoren

Scholingssysteemmodule met noodstopvoorziening, tweehandenbedieningsknop, toestemmingsknoppen en gecodeerde veiligheidsschakelaars voor de hekbewaking.
Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be