Duurzaamheid voor mens, machine en milieu

Pilz-gebouw met logo

Pilz zorgt wereldwijd voor veiligheid voor mens, machine en milieu Bij alles wat we doen, willen we de wereld veiliger maken - dat is meer dan een product.

Doel: We beperken onze uitstoot van broeikasgassen wereldwijd tot een absoluut minimum.

Pilz is stevig geworteld in de regio en heeft een bijzondere verantwoordelijkheid tegenover haar medewerkers en het milieu. Waarden vormen de basis van onze werkcultuur. Ze leiden ons bij onze inspanningen om ervoor te zorgen dat ook onze nakomelingen leven in een wereld waarin ze zich veilig, gezond en comfortabel kunnen voelen.

Duurzaamheid komt bij ons tot uiting in elk idee, elk product en elke oplossing. Dat wordt ook zichtbaar in ons sociale betrokkenheid en onze activiteiten ter bescherming van het milieu. Ons begrip van duurzaamheid loopt van de ontwikkeling van energiebesparende producten en het ecologisch ontwerpen van gebouwen tot milieubewust en respectvol met elkaar werken.

“Omdat we onze wereld willen behouden voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen! Dat is onze plicht.”

Susanne Kunschert, managing partner, over de vraag waarom Pilz duurzaamheid nastreeft
Portret Susanne Kunschert

Duurzaamheid voor mens, machine en milieu

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be