Juridische aanwijzingen

Auteursrecht

Alle afbeeldingen, grafieken, teksten, geluids-, video- en animatiebestanden op deze website vallen onder het auteursrecht of zijn onderworpen aan andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Vermenigvuldiging, verandering of gebruik in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Pilz GmbH & Co. KG.

Gedeponeerde handelsmerken (trademarks)

CECE®, CHRE®, CMSE®, INDUSTRIAL PI®, Leansafe®, Myzel®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PMCprimo®, PMCprotego®, PMCtendo®, PMD®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, THE SPIRIT OF SAFETY® zijn gedeponeerde handelsmerken van Pilz GmbH & Co. KG.

Aangezien de tekst en afbeeldingen in dit portal enkel ter beschrijving en verduidelijking dienen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten.

Disclaimer

Inhoud van de internetportal

Pilz GmbH & Co. KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Pilz GmbH & Co. KG met betrekking tot schade van materiële of ideële aard die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover er van de kant van Pilz GmbH & Co. KG geen sprake is van aantoonbaar opzettelijke schuld of schuld door grove nalatigheid.

Alle offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend. Pilz GmbH & Co. KG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de portal of het gehele aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief op te schorten.

Technische documentatie

Wij hebben onze technische documentatie zeer zorgvuldig samengesteld. Alle informatie is door ons volgens de huidige stand van de techniek en naar eer en geweten verstrekt. Desondanks zijn wij niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens, voor zover ons geen grove nalatigheid verweten kan worden. In het bijzonder hebben de gegevens niet de juridische kwaliteit van toezeggingen of toegezegde eigenschappen.

Op het internet staat altijd de nieuwste versie van een document. Deze documentatie kan op grond van verdere technische ontwikkeling wijzigingen bevatten ten opzichte van de versie die bij het product is meegeleverd. Gebruik daarom voor de installatie en het gebruik altijd de documentatie die bij het product is meegeleverd. Wij houden ons aanbevolen voor opmerkingen over onjuistheden. Technische wijzigingen voorbehouden.

Links

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het garanderen van de gegevensbescherming en ook voor de inhoud van andere websites die u via links op de Pilz-website kunt bereiken.

Gegevensbescherming

Persoonsgegevens, zoals namen, adressen en telefoonnummers, maar ook de e-mailadressen van personen zijn onderworpen aan speciale wetten inzake gegevensbescherming en gegevensveiligheid. U vindt gedetailleerde informatie in de rubriek Gegevensbescherming.

Pilz GmbH & Co. KG treft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige verwijdering, verandering of verlies en tegen het ongeoorloofd doorgeven of ongeoorloofde toegang.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be