België | nederlands

Juridische aanwijzingen

Auteursrecht

Copyright 2000-2016 Pilz GmbH & Co. KG Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen, grafieken, teksten, geluids-, video- en animatiebestanden op deze website zijn onderworpen aan het auteursrecht resp. andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Vermenigvuldiging, verandering of gebruik in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Pilz GmbH & Co. KG.

Gedeponeerde handelsmerken (trademarks)

CMSE®, InduraNET p®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PLID®, PMCprotego®, PMD®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, the spirit of safety® zijn gedeponeerde handelsmerken van Pilz GmbH & Co. KG.

De tekst en afbeeldingen in dit portal dienen slechts om de producten te beschrijven en voor te stellen; voor eventuele fouten kan Pilz dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

Ontheffing van aansprakelijkheid

Inhoud van het internetportal

Pilz GmbH & Co. KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Pilz GmbH & Co. KG, die betrekking hebben op schade van materiële of morele aard, die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover van de zijde van Pilz GmbH & Co. KG geen sprake is van aantoonbare schuld door kwade trouw of grove nalatigheid.

Alle offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend. Pilz GmbH & Co. KG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van het portal of het gehele aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief op te schorten.

Technische documentatie

Wij hebben onze technische documentatie zeer zorgvuldig samengesteld. Alle informatie is gegeven volgens de huidige stand van de techniek en naar eer en geweten. Toch zijn wij niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens, voor zover ons geen grove nalatigheid verweten kan worden. In het bijzonder hebben de gegevens niet de juridische kwaliteit van toezeggingen of beloofde eigenschappen.

Op het internet staat altijd de nieuwste versie van een document. Deze documentatie kan op grond van technische ontwikkelingen wijzigingen bevatten ten opzichte van de versie die bij het product zit. Gebruik daarom voor de installatie en het gebruik de documentatie die bij het product zit. Wij houden ons aanbevolen voor opmerkingen over eventuele onjuistheden. Technische wijzigingen voorbehouden.

Links

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de garantie van de gegevensbescherming en voor de inhoud van de andere websites die u via de links op de Pilz-website kunt bereiken.

Gegevensbescherming

Persoonsgebonden gegevens, zoals namen, adressen en telefoonnummers, maar ook de e-mailadressen van personen zijn onderworpen aan speciale wetten voor gegevensbescherming en gegevensveiligheid. Gedetailleerde informatie vindt u in de rubriek Gegevensbescherming.

Pilz GmbH & Co. KG treft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgebonden gegevens te beschermen tegen onbedoeld of onrechtmatig wissen, veranderen of kwijtraken en tegen onrechtmatig doorgeven of onrechtmatige toegang.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be