Veiligheidsvalidering bij de machineveiligheid

Correcte uitvoering van veiligheidsmaatregelen bevestigen

De vijfde stap naar machineveiligheid: veiligheidsvalidering

Met een veiligheidsvalidering van machines en installaties zorgt u ervoor dat de veiligheidsmaatregelen correct zijn uitgevoerd en dat het veiligheidssysteem volledig operationeel is.

Uw eisen

Onze ingenieurs controleren de veiligheidskritische elementen en de veiligheidsfuncties van uw machines.

Validering in de machineveiligheidslevenscyclus

Internationale veiligheidsrichtlijnen en normen zoals ISO 13849, IEC 62061 en IEC 61508 verlangen van u als machinefabrikant of -exploitant dat u uw veiligheidssystemen ongeacht het functionele ontwerp regelmatig valideert. Hiertoe is het strikt noodzakelijk dat u de machineveiligheidslevenscyclus kent en weet hoe de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen moeten worden uitgevoerd.
Maar hoe krijgt u de zekerheid dat de veiligheidsmaatregelen aan alle eisen voldoen en volgens de huidige veiligheidsvoorschriften en volgens beproefde methoden zijn uitgevoerd? De Pilz-veiligheidsvalidering biedt hier uitkomst.

Onze diensten

Gestructureerde methode voor effectieve veiligheidsvalidering

Bij het plannen van het valideringsproces in de ontwerpfase moeten alle voor de validering benodigde maatregelen, stappen en middelen worden vastgelegd. Wij bieden een gestructureerde methode voor het inspecteren van veiligheidskritische elementen van machines en installaties en voor het controleren van de noodzakelijke veiligheidsfuncties.

De Pilz-veiligheidsvalidering omvat de volgende diensten:

  • Beoordeling van het bestaande ontwerp aan de hand van de veiligheidseisen
  • Beoordeling van de geselecteerde componenten
  • Controle van de geïnstalleerde sensoren en actuatoren en van de bedrading ervan
  • Testen van de veiligheidsrelevante soft- en hardwarefuncties
  • Uitvoeren van functietests en foutsimulaties
  • Opstellen van een testrapport met gedetailleerde informatie over de resultaten alsmede aanbevelingen voor de noodzakelijke maatregelen
Wij bieden een gestructureerde methode voor het inspecteren van veiligheidskritische elementen van machines en installaties.

Uw voordelen in één oogopslag

  • Alle relevante aspecten van de validering en certificering worden in aanmerking genomen
  • De conformiteit van alle veiligheidsmaatregelen en dus de totale veiligheid voor uw installaties wordt gegarandeerd
  • Uw oplossing voldoet aan de normen die een onafhankelijke veiligheidsvalidering verlangen

Mens-robot-samenwerking. Maar natuurlijk!

Bij de veiligheidsvalidering van mens-robot-samenwerkingen gebruiken wij de botsingsmeetset PRMS.

Pilz ondersteunt u bij het realiseren van veilige mens-robot-toepassingen met een dienstenaanbod dat is afgestemd op de afzonderlijke levensfasen van een robotsysteem. Wij zorgen ervoor dat mensen en robots nog nauwer en veiliger samenwerken. In het kader van de veiligheidsvalidering van mens-robot-samenwerkingen gebruiken wij daarvoor onze botsingsmeetset PRMS. Deze is bedoeld voor het detecteren van kracht en druk. Zo zorgen wij ervoor dat de volgens ISO/TS 15066 voorgeschreven pijngrenswaarden worden aangehouden.

Naar de botsingsmeetset PRMS

Uw volgende stappen op weg naar machineveiligheid

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be