Milieu

Uitstoot verminderen

Symbool planeet op groene achtergrond

Als “ambassadeur van de veiligheid” streven wij ernaar de veiligheid van mens en machine wereldwijd te verbeteren. Daartoe behoort ook de omgeving waarin wij leven en werken. Bij Pilz zijn we ons bewust van waar en hoe hoog onze uitstoot van broeikasgassen is. Ons doel is deze uitstoot als mondiaal team en door passende maatregelen zoveel mogelijk te beperken!

Alleen als we geen verdere maatregelen kunnen vinden, moeten onvermijdelijke emissies worden gecompenseerd. Het regionale karakter van de maatregelen is voor ons bijzonder belangrijk.

Energie- en milieumanagement

Met het geïntegreerd energie- en milieumanagement bewaakt Pilz voortdurend zijn energie-efficiëntie en milieuprestaties om plekken te ontdekken en verspilling te voorkomen. Het doel is de energie-efficiëntie en de milieubescherming voortdurend te verbeteren. 

Pilz beschikt al sinds maart 2016 over een energiemanagementsysteem volgens ISO 50001 en een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001. Deze systemen dienen voor de duurzame verwezenlijking van het doel om milieuvriendelijk en energiezuinig te werken en te produceren.

Portret van man voor een wand met certificaten op de achtergrond

Leveranciers

Het vervoer en de voorproductie van componenten hebben een aanzienlijke invloed op ons milieu. Daarom stellen we richtlijnen op voor onze leveranciers en eisen we een duurzamere benadering. Zij zijn dan ook nauw betrokken bij het beheer van schadelijke stoffen door Pilz. De thema's energie-efficiëntie en milieubeheer zijn een extra beslissingscriterium bij de aanschaf van producten en diensten.

Foto Ostfildern Pilz-gebouw

Energie-efficiënt beheer van gebouwen

Wereldwijd besteedt Pilz bij de planning van nieuwe en bestaande gebouwen aandacht aan energie-efficiënt gebouwenbeheer.

Daar horen bijvoorbeeld bij:

  • Geïntegreerde geothermisch installatie in productiegebouwen
  • Zonnepanelen op de Pilz-gebouwen bij de hoofdvestiging in Ostfildern
  • Groene stroom bij de hoofdvestiging in Ostfildern
  • Voortdurende uitbreiding van hernieuwbare warmteopwekking wereldwijd

Inzet voor duurzaamheid en milieubeheer

Initiatief Blue Competence

Pilz doet mee aan het initiatief Blue Competence, een duurzaamheidsinitiatief van de VDMA. Blue Competence verbindt de machine- en installatiebouw op het gebied van duurzaamheid en bundelt resources, knowhow en sterke punten van de VDMA. Met onze partnerschap verplichten wij ons tot het naleven van de 12 duurzaamheidsprincipes van de machine‐ en installatiebouw (www.bluecompetence.net/about).

Keurmerk ÖKOPROFIT

Pilz is voor zijn milieubeschermende activiteiten al sinds 2007 onderscheiden met het keurmerk ÖKOPROFIT van de stad en het district Esslingen.

Meer informatie

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be