Internationale conformiteitsbeoordeling – CE-markering en -advies voor machines

CE-markering volgens de huidige eisen van één leverancier

Wij ondersteunen u met bewezen deskundigheid en complete service bij het CE-markeringsproces. Dit proces is voorgeschreven voor nieuwe of omgebouwde machines die naar de EU geïmporteerd of daar in gebruik genomen worden.

Sinds 1 januari 1995 zijn fabrikanten verplicht voor hun machines de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit te voeren. Door het aanbrengen van de CE-markering bevestigt de fabrikant dat de machines of installaties aan alle eisen voor gezondheidsbescherming en veiligheid van Machinerichtlijn 2006/42/EG en de EU-Machineverordening 2023/1230 die in 2027 van kracht wordt voldoen. Alle machines die vanuit niet-EU-landen worden geïmporteerd, ongeacht het bouwjaar, hebben een CE-markering nodig.

Met Pilz altijd veilig en conform – ons aanbod

<span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Bewijs van conformiteit met EU-richtlijnen en -verordeningen
Wilt u machines of installaties binnen de Europese Economische Ruimte (EER) importeren of verkopen? Dan hebt u een servicepartner nodig die over uitgebreide kennis en ervaring ten aanzien van de interpretatie van de vereiste richtlijnen en normen en met betrekking tot de concrete uitvoering van het CE-markeringsproces beschikt.

Als reeds CE-gecertificeerde afzonderlijke machines tot een samenstel van machines (productielijn) worden samengevoegd, moet de conformiteitsbeoordelingsprocedure inclusief de CE-markering voor de hele productielijn worden uitgevoerd. Pilz adviseert u als expert op het gebied van machineveiligheid met speciale diensten en trainingen.

 

Een close-up van het gezicht van een man met een baard en een doorzichtige veiligheidsbril die in de verte kijkt

Onze diensten rondom CE

Een man met een witte veiligheidshelm, een oranje veiligheidsvest en een doorzichtige veiligheidsbril staat in een grote hal

<span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Wij verzorgen voor u de volledige conformiteitsbeoordelingsprocedure in overeenstemming met Machinerichtlijn 2006/42/EG en EU-Machineverordening 2023/1230. Deze procedure omvat de volgende diensten:

 • Bepalen en toepassen van de relevante normen en richtlijnen
 • Risicobeoordeling
 • Opstellen van een veiligheidsconcept en/of veiligheidsontwerp
 • Beoordelen van de conformiteit ten aanzien van de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen
 • Uitvoeren van vereiste controles, tests en metingen
 • Opstellen van de wettelijk vereiste documenten voor opname in de technische documentatie
 • Optioneel: waarnemen van de functie als gevolmachtigde voor het uitvoeren van de CE-markering.

Uw voordelen in één oogopslag

 • U bespaart tijd en geld dankzij ons gestructureerde CE-markeringsproces.
 • Wij ondersteunen u bij de interpretatie en toepassing van normen en richtlijnen.
 • Desgewenst voeren we de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit en bevestigen we met onze handtekening dat aan de geldende voorschriften is voldaan.
 • Voor fabrikanten buiten Europa fungeert Pilz als vertegenwoordiger op de Europese markt voor kwesties met betrekking tot CE-markering.

Onze trainingen – omdat kennis beschermt!

Meer informatie

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be