Identification and Access Management – I.A.M.

Van gebruikersauthenticatie en modusselectie of gegevens- en netwerkbeveiliging tot toegangsbeheer. Wij bieden u safety en security in één systeem!

Hoe zorgt u voor werknemersbescherming, aansprakelijkheidsbescherming, productiviteit en gegevensbescherming? Hoe verhoogt u uw kwaliteit en voorkomt u tegelijkertijd manipulatie van uw installaties? Hoe beschermt u uw gegevens en medewerkers in dezelfde mate?

Met "Identification and Access Management", kortweg I.A.M. bieden wij u een breed scala aan producten en software alsmede op maat gemaakte oplossingen voor uw dagelijkse uitdagingen op het gebied van toegangsbeheer. Wij ondersteunen u bij de organisatie van uw machinetoegang en de autorisaties van uw medewerkers. Van eenvoudige authenticatie tot complex toegangsbeheer, van functioneel veilige modusselectie tot elektronische onderhoudsbeveiliging. En natuurlijk ook bij de bescherming van uw waardevolle gegevens tegen ongeoorloofde toegang en tegen aanvallen van hackers op uw installaties. Bij Pilz vindt u de passende oplossing en krijgt u safety en security in één systeem.

Waarom I.A.M. ook voor u relevant is – onze vier kernwaarden

Pictogram werknemersbescherming

Werknemersbescherming

De werkzaamheden moeten zodanig worden ingericht, dat gevaren voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid worden vermeden. Wat bij het gebruik van industriële machines en installaties vanzelfsprekend zou moeten zijn, wordt in de praktijk maar al te vaak bewust of onbewust onvoldoende in aanmerking genomen.

Voor de best mogelijke bescherming van uw medewerkers kunt u door Pilz een risicobeoordeling uit laten voeren om te controleren welke risiconiveaus er voor uw machines zijn en hoe toegangen beveiligd moeten zijn. Naast de vereiste toegangsrechten bij veiligheidshekken en een passende kwalificatie van het personeel is het gebruik van bedrijfsmodi een adequaat middel. De keuze van de bedrijfsmodus kan met behulp van de PITmode-producten functioneel veilig worden geregeld en zorgt er technisch voor dat elke werknemer alleen het werk kan uitvoeren waarvoor hij gekwalificeerd is. Zodoende wordt maximale bescherming tegen gevaren en ongevallen geboden.

Naar de toepassingen

Aansprakelijkheidsbescherming

Als zich een arbeidsongeval voordoet, dringt zich onmiddellijk de vraag op of de verantwoordelijken aansprakelijk kunnen worden gesteld. Daarom is het absoluut noodzakelijk, met name op het niveau van de bedrijfsleiding en bij productie- en onderhoudsmanagers, passende maatregelen te nemen en de doeltreffendheid daarvan regelmatig te controleren. Doen zij dit niet, dan kunnen ondernemers en verantwoordelijken aansprakelijk worden gesteld voor wat ze doen of nalaten!

Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld werknemers selecteren op basis van hun taken, ze te kwalificeren en ze te voorzien van passende hulpmiddelen. Naast organisatorische maatregelen worden ook technische oplossingen gebruikt, zoals toegangsbeheer met PITreader. Dit betekent dat individuele en, indien nodig, tijdelijke autorisaties voor specifieke machines of processen te allen tijde op traceerbare wijze kunnen worden toegewezen.

Naar de toepassingen

Pictogram aansprakelijkheidsbescherming
Pictogram productiviteitsbehoud

Productiviteitsbehoud

De noodzakelijke maatregelen voor machineveiligheid mogen niet ten koste gaan van de productiviteit van uw installaties. Machinestilstand – in het ergste geval met gewonden of schade aan de machine – is vaak het gevolg van manipulatie, verkeerde bediening of gebrek aan (toegangs)controle. Met duidelijke verantwoordelijkheden, bijbehorende autorisaties en protocollering van de gebruikersacties voorkomt u fouten en zorgt u voor optimale traceerbaarheid. PITreader biedt met zijn toegangsbeheerfuncties een ideale oplossing voor safety, security en productiviteitsbehoud van uw kostbare installaties.

Hier vindt u mogelijke toepassingen

Gegevensbescherming

Door de voortdurende veranderingen in de stand van zaken op het gebied van normen worden gegevensbescherming en netwerkbeveiliging steeds belangrijker. Alomvattende safety zonder tevens rekening te houden met de security-aspecten is niet langer mogelijk. Er is een veiligheidstotaalconcept nodig. In de toekomst zal ook de machinerichtlijn, die in 2025 in de EU van kracht wordt, hier rekening mee houden.

Maar ook nu al is het belangrijk om uw gegevens, uw knowhow en uw bedrijfsprocessen te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang. Slimme producten, zoals de industriële Firewall SecurityBridge of de schakelbare USB-interface PIToe USB, bieden beveiliging tegen bedreigingen van "buitenaf" door hackeraanvallen of van "binnenuit" door onachtzaamheid of opzet. Gebruik de PITreader als extra factor, zodat alle gegevensverbindingen alleen door een bewuste handeling van de bediener ter plaatse tijdelijk kunnen worden geactiveerd.

Toepassingsvoorbeelden op het gebied van gegevensbescherming

Pictogram gegevensbescherming

Meer informatie:

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be