Identification and Access Management – I.A.M.

Van de authenticatie van gebruikers en de bedrijfsmoduskeuze of de gegevens- en netwerkbeveiliging tot het toegangsbeheer. Wij bieden u safety en security in één systeem!

Hoe pakt u de kwesties rondom werknemersbescherming, aansprakelijkheidsbescherming, productiviteit en gegevensbescherming aan? Hoe verhoogt u uw kwaliteit en voorkomt u tegelijkertijd de manipulatie van uw installaties? Hoe beschermt u uw gegevens en medewerkers in dezelfde mate?

Met het "Identification and Access Management", afgekort I.A.M., bieden wij u een breed scala aan producten en software alsmede op maat gemaakte oplossingen voor uw dagelijkse uitdagingen op het gebied van toegangsbeheer. Wij ondersteunen u bij het organiseren van uw machinetoegang en van de rechten van uw medewerkers. Van de eenvoudige authenticatie tot het complexe toegangsbeheer, van de functioneel veilige bedrijfsmoduskeuze tot de elektronische onderhoudsbeveiliging. En natuurlijk ook bij de bescherming van uw waardevolle gegevens tegen ongeoorloofde toegang en bij de bescherming tegen hackeraanvallen op uw installaties. Bij Pilz vindt u de passende oplossing en krijgt u safety en security in één systeem.

Waarom I.A.M. ook voor u relevant is - onze vier kernwaarden

Pictogram werknemersbescherming

Werknemersbescherming

Het is noodzakelijk om het werk zo te organiseren dat gevaren voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid worden vermeden. Wat bij het gebruik van industriële machines en installaties vanzelfsprekend zou moeten zijn, wordt in de praktijk maar al te vaak bewust of onbewust onvoldoende in aanmerking genomen.

Voor de best mogelijke bescherming van uw medewerkers kunt u door een risicobeoordeling van Pilz laten nagaan welke risiconiveaus er op uw machines zijn en hoe toegangen beveiligd moeten zijn. Naast passende toegangsrechten bij hekken en de juiste kwalificatie van het personeel is het gebruik van bedrijfsmodi een adequaat middel. De keuze van de bedrijfsmodus kan met behulp van de PITmode-producten functioneel veilig worden geregeld en zorgt er technisch voor dat elke medewerker alleen de werkzaamheden kan uitvoeren waarvoor hij gekwalificeerd is. Zo wordt er maximale bescherming tegen gevaren en ongevallen geboden.

Aansprakelijkheidsbescherming

Bij een arbeidsongeval dringt zich onmiddellijk de vraag op of de verantwoordelijken aansprakelijk kunnen worden gesteld. Daarom moeten vooral de bedrijfsleiding en productie- en onderhoudsmanagers absoluut passende maatregelen nemen en de doeltreffendheid daarvan regelmatig controleren. Als dit wordt verzuimd, kunnen ondernemers en verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen voor wat ze doen of niet doen!

Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld het selecteren van medewerkers op basis van hun taken, het kwalificeren van medewerkers en het uitrusten van medewerkers met passende hulpmiddelen. Naast organisatorische maatregelen worden er ook technische oplossingen zoals het toegangsbeheer met PITreader toegepast. Zo kunnen individuele en indien nodig tijdelijke rechten voor bepaalde machines of processen te allen tijde op traceerbare wijze worden toegewezen.

Pictogram aansprakelijkheidsbescherming
Pictogram productiviteitsbehoud

Productiviteitsbehoud

De noodzakelijke maatregelen voor machineveiligheid mogen niet ten koste gaan van de productiviteit van uw installaties. Machinestilstand – in het ergste geval met gewonden of schade aan de machine – wordt vaak veroorzaakt door manipulatie, verkeerde bediening of ontbrekende (toegangs)controles. Met duidelijke verantwoordelijkheden, bijbehorende rechten en de logging van de gebruikersacties voorkomt u fouten en ontstaat er een optimale traceerbaarheid. PITreader met zijn functies voor toegangsbeheer biedt hier een ideale oplossing voor safety, security en het behoud van de productiviteit van uw kostbare installaties.

Gegevensbescherming

Door de voortdurende veranderingen bij de normen krijgen gegevensbescherming en netwerkbeveiliging steeds meer aandacht. Alomvattende safety zonder tevens rekening te houden met de security-aspecten is niet langer mogelijk. Er is een holistisch veiligheidsconcept nodig. De Machineverordening, die in 2027 in de EU van kracht wordt, zal hier in de toekomst ook rekening mee houden.

Maar ook nu al is het belangrijk om uw gegevens, knowhow en bedrijfsprocessen tegen onbevoegde toegang te beveiligen. Slimme producten, zoals de industriële firewall SecurityBridge of de schakelbare USB-interface PIT oe USB, bieden hier beveiliging tegen bedreigingen van "buitenaf" door hackeraanvallen of van "binnenuit" door onachtzaamheid of opzet. Gebruik de PITreader als extra factor, zodat alle gegevensverbindingen alleen door middel van authenticatie tijdelijk kunnen worden geactiveerd.

Pictogram gegevensbescherming

Meer informatie:

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be