Beoordeling machineveiligheid

De snelle weg naar een conformiteitsoverzicht met checklist machineveiligheid

De beoordeling van de machineveiligheid biedt een uitgebreid overzicht van de veiligheids- en conformiteitsstatus van de machines die in het kader van deze beoordeling worden getest. Bovendien ontvangt u een maatregelenlijst/checklist voor het snel opstellen van maatregelen voor het optimaliseren van de veiligheid en van de conformiteit met geldende wetten, normen en richtlijnen.

Efficiënt overzicht van de conformiteitsstatus van uw machines

Man met tablet voor een machine

Hebt u sommige van uw machines al langer in gebruik en deze al een tijdje niet beoordeeld op veiligheids- en conformiteitscriteria? Of hebt u een al gebruikte machine of installatie gekocht? Dan hebt u meestal eerst een eenvoudig overzicht van de veiligheidsstatus van deze machines volgens de huidige wetgeving en de geldende normen nodig. Bovendien moet u weten welke dringende upgrademaatregelen u eventueel moet treffen om aan de toepasselijke eisen inzake machineveiligheid, bijvoorbeeld volgens de Machinerichtlijn, te voldoen en om de volledige aansprakelijkheidsbescherming te behouden.

Onze diensten

Wij beoordelen meerdere machines van een productielijn ten aanzien van toepasselijke veiligheids- en conformiteitseisen voor u. Daarbij houden wij niet alleen rekening met de geldende wetten, normen en richtlijnen op de plaats van gebruik of bestemming van de machines, maar op verzoek ook met uw individuele bedrijfsinterne eisen.

U krijgt van ons alle relevante informatie over de veiligheidsstatus van de machines met de gewenste technische diepgang. Hierdoor krijgt u niet alleen een overzichtelijk en uitgebreid dashboard met alle beoordelingen, maar ook een maatregelenlijst met alle aanbevolen handelingen. Zo krijgt u met onze checklist machineveiligheid snel en eenvoudig een compleet overzicht van alle beoordeelde machines. U kunt uit twee varianten van de beoordeling machineveiligheid de optie kiezen die bij u past.

Vrouw met helm achter een laptop

Individueel op uw eisen afgestemd dienstenaanbod

U kunt uit twee opties van deze dienst de optie kiezen die bij u past. Dit kan zijn:

  Niveau 1 Niveau 2

Conformiteit met de veiligheidsstatus

Beoordeling van de naleving van de veiligheidseisen met opsomming van alle afwijkingen. De op eisen gebaseerde checklist bevat zowel een beschrijving als een beoordeling van elke eis met de bijbehorende conformiteitsstatus. Zowel de naleving van de voorschriften als de beoordeling worden in een grafisch formaat (dashboard) weergegeven.

 •  
 •  

Beoordeling van de belangrijkste risico's

Beoordeling van de belangrijkste risico's op basis van de gekozen methode: inclusief verwijzing naar de eis, een risicoclassificatie en een beschrijving.

 
 •  

Controle van de documentatie

Geeft een overzicht of alle voor een machine benodigde documentatie beschikbaar en voldoende is.

 
 •  

Recht en conformiteit/bedrijfseisen

Geeft een overzicht van de conformiteitsstatus op basis van bedrijfseisen en rekening houdend met internationale of nationale eisen, bijvoorbeeld de "Richtlijn inzake het gebruik van arbeidsmiddelen 2009/104/EG".

 
 •  

Beoordeling van de belangrijkste veiligheidssubfuncties

Beoordeling van het maximaal haalbare PLr voor elke geteste subfunctie. De kwaliteit van de componenten, de architectuur, de diagnose en de foutreactie worden beoordeeld.

 
 •  

Risicobeperking/aanbevolen handelingen

Lijst van alle niet-conforme punten en de bijbehorende risicobeperkende maatregelen om de machine in overeenstemming te brengen met de relevante normen.

 •  
 •  

Kostenraming voor de upgrade

Op basis van het maatregelenpakket wordt er een kostenraming gemaakt om de machine in overeenstemming te brengen met de relevante normen.

 
 • (optioneel)

Uw voordelen in één oogopslag

Man met zaklamp controleert machine

De beoordeling machineveiligheid van Pilz is een snelle en efficiënte methode om een overzicht van de conformiteit met relevante eisen voor machineveiligheid te krijgen. Met onze technische beoordeling van uw machines bespaart u tijd en kosten.

 • Kostenoptimalisatie

Wij stemmen de mate van gedetailleerdheid van de beoordeling van tevoren met u af en passen deze aan uw persoonlijke eisen aan. U kunt uit twee varianten van deze dienst de variant kiezen die bij u past.

 • Conformiteitsbewijs en aansprakelijkheidsbescherming

Als resultaat ontvangt u een dashboard met een duidelijk overzicht per machine of installatie – afgestemd op uw eisen. Zo krijgt u een overzicht van de actuele conformiteitsstatus. Wij stellen ook de behoefte aan actie vast voor u en prioriteren de afzonderlijke actiegebieden voor u. Dit is bijzonder hulpbronnenefficiënt voor u.

 • Veiligheid

De beoordeling machineveiligheid is speciaal ontwikkeld voor bestaande machines. Alle checks en beoordelingen zorgen ervoor dat u een direct overzicht van de veiligheidsstatus van de gecontroleerde machines en van de behoefte aan actie bij de gecontroleerde machines krijgt.

 • Efficiëntie

U kunt het resultatendashboard en de afzonderlijke rapporten intern blijven gebruiken en wij hebben deze documenten al voor u voorgeconfigureerd met veel beoordelingsmogelijkheden.

 • Naleving van uw bedrijfsrichtlijnen

U kunt uw eigen controlenormen op elk moment aan onze beoordeling toevoegen. Zo wordt er van meet af aan ook rekening gehouden met uw eigen richtlijnen.

 • Internationaal

U kunt dezelfde methode in al uw vestigingen wereldwijd toepassen. En u kunt de resultaten van een machine in het ene land overdragen naar een soortgelijke machine in een ander land.

Beoordeling van de machineveiligheid – kort uitgelegd voor een snel overzicht

Profiteer ook van deze diensten

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be