Kwaliteit bij Pilz

Kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001

Pilz is als “ambassadeur van de veiligheid” een betrouwbare partner over de hele wereld. Om het succes van onze klanten te garanderen, vertrouwen wij wereldwijd op hoge normen en een uitstekende kwaliteit in alle productiefasen. Onze componenten en systemen hebben wereldwijde goedkeuringen en acceptaties. Dit bespaart u tijdrovende aanpassingen in het project en vergroot uw verkoop- en exportkansen.

Pilz-kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001

Overige certificeringen

Certificaat TÜV Süd

Gekeurde en voortdurend bewaakte productiefaciliteit

TÜV Süd bevestigt aan Pilz dat de in de productiefaciliteiten vervaardigde producten alsmede de gebruikte arbeidsmiddelen en maatregelen geschikt zijn voor het vervaardigen van kwalitatief hoogwaardige elektronische producten. Hiertoe moest onder strenge voorwaarden worden aangetoond dat de productiefaciliteiten technisch en organisatorisch zodanig ingericht zijn en geleid worden dat een constante productie- en productkwaliteit is gewaarborgd. De bevoegdheid tot het aanbrengen van een TÜV Süd-keurmerk is gebonden aan strenge voorwaarden, die door de TÜV Süd-keuringsinstantie regelmatig gecontroleerd en bewaakt worden.

Functional Safety Management (FSM) van de ontwikkeling gecertificeerd

Pilz ontwikkelt volgens een aan strenge voorwaarden en richtlijnen gebonden managementsysteem (Functional Safety Management) dat aan de eisen volgens EN/IEC 61508 voldoet.

Het FSM is door de TÜV volgens strenge criteria getest en met een certificaat bevestigd. De ten grondslag liggende processen en maatregelen zijn onderworpen aan een jaarlijkse strenge controle.
 

Voorbeeld van certificaat

Productontwikkeling dubbel veilig

TÜV Süd heeft dit in haar audit bevestigd: Pilz ontwikkelt niet alleen safe, maar ook secure! Conform de internationale normenreeks IEC 62443 “Industriële communicatienetwerken - IT-beveiliging voor netwerken en systemen” voldoet het ontwikkelingsproces bij Pilz aan de eisen voor de veilige ontwikkeling van producten (“Security by Design֨”). Voor deze ontwikkeling beschrijft de norm IEC 62443-4-1 vereisten voor een zogenoemd “Security Development Lifecycle-proces” (SDL-proces).

Het resultaat van de audit: De ontwikkeling van Pilz voldoet aan de eisen van de norm en is in overeenstemming met het SDL-proces.

Meer safe en meer secure ontwikkelingsproces

Functional Safety Management (FSM) voor engineeringsprocessen gecertificeerd

Functional Safety Management voor engineeringsprocessen gecertificeerd

<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Engineeringsprojecten vinden bij Pilz GmbH Co. KG, Ostfildern plaats volgens het gestructureerde Functional Safety Management-proces conform EN IEC 61508-1 en EN ISO 13849-1 en zijn door TÜV SÜD gecertificeerd. De onderliggende processen en maatregelen zijn bovendien onderworpen aan een jaarlijkse auditproces.

<span style="font-family:"Arial",sans-serif">De dochterondernemingen van Pilz zijn eveneens rechtstreeks door TÜV SÜD gecertificeerd of handelen volgens de voorgeschreven vereisten. Interne audits garanderen continu een internationale, uniforme procedure.

FSM Engineering-certificaat

Uw partner voor inspecties van veiligheidsvoorzieningen en machineveiligheid

Door de DAkkS volgens ISO/IEC 17020 geaccrediteerde inspectie-instelling

Pilz - uw partner voor inspecties van veiligheidsvoorzieningen en machineveiligheid

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern heeft een onafhankelijke, door DAkkS geaccrediteerde inspectiedienst volgens ISO/IEC 17020. Hierdoor staat onze service voor objectiviteit en een hoge beschikbaarheid van uw machine.
Het inspectierapport wordt aan u overhandigd en met u besproken. Als de inspectie wordt doorstaan, wordt de machine voorzien van een inspectiesticker van Pilz.

Omvang van de accreditatie

Geaccrediteerd EMC-testlaboratorium

Sinds 2004 beschikt Pilz over een door de DAkkS (Duitse accreditatie-instantie) geaccrediteerd, onafhankelijk testlaboratorium. Dit geeft Pilz GmbH & Co. KG uit Ostfildern de bevoegdheid om controles op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en elektrische veiligheid (milieucontroles) uit te voeren en stelt het bedrijf in staat om wereldwijd erkende testrapporten volgens ISO 17025 op te stellen.

Geaccrediteerd EMC-testlaboratorium

Door de DAkkS (Duitse accreditatie-instantie) geaccrediteerd, onafhankelijk testlaboratorium
EG-certificering ATEX

EX-bescherming-certificering (ATEX)

Bij Pilz wordt een kwaliteitsborgingssysteem toegepast dat voldoet aan de eisen volgens bijlage IV van de richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende apparaten en beveiligingssystemen voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX).

Meer informatie

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be