Industrie 4.0 bij Pilz

Wij geven actief mede vorm aan Industrie 4.0 - al sinds het begin

Als lid van het demonstratie- en onderzoeksplatform SmartFactoryKL zijn wij betrokken bij het opstellen van uniforme normen voor Industrie 4.0. Het doel van dit platform is het testen van innovatieve fabriekssystemen waarin de visie Industrie 4.0 werkelijkheid wordt.

Samen met verdere partners van SmartFactoryKL werken wij aan een productielijn die de praktische toepassing van de centrale aspecten van Industrie 4.0 laat zien. Hier dient een opslagmodule van Pilz als intelligent, geautomatiseerd magazijn voor de werkstukdragers. Er worden besturingen, diverse sensoren, aandrijftechniek, netinfrastructuurcomponenten alsmede systemen voor bediening en visualisering van Pilz gebruikt.

Dankzij decentrale besturingsintelligentie, mobiele servicerobotica, intelligente diagnose en visualisering alsmede cloudverbinding maakt de Smart Factory op onze stand verschillende gepersonaliseerde producten in seriegrootte 1. Hierbij zijn alle producten van Pilz, van de sensor en de aandrijving tot de besturing en de robotica, aan elkaar gekoppeld.

Industrie 4.0 in de productie van Pilz

Intelligente productie van Pilz

Industrie 4.0 is voor ons niet meer alleen een toekomstproject, maar heeft ook in het productieproces zijn weerklank gevonden. Er wordt gebruik gemaakt van door ons ontwikkeld intelligent werkstukvervoer. Deze versnelt en vereenvoudigt bijvoorbeeld de onderdelenmontage op printplaten en het soldeerproces. De werkstukdragers begeven zich via een ingebouwde RFID-chip zelfstandig van de soldeergolf naar de montage-eenheid.

Predictive Maintenance bij Pilz

Voor het besturen van de productie worden machinegegevens gericht verzameld en verwerkt. Door de evaluatie van deze gegevens wordt belangrijke informatie over toestandsveranderingen en de slijtage van machines verkregen. Zo kan het onderhoud preventief plaatsvinden.

"Predictive Maintenance" voorkomt storingen en stilstandstijden. Tevens worden de meest actuele werkdocumenten in een Pilz-cloud opgeslagen. Alle gegevens en documenten zijn dan in real time en op elk moment actueel beschikbaar. Met mobiele eindapparatuur in de productie kunnen ze vervolgens vanaf elke plaats worden opgeroepen.

Predictive Maintenance bij Pilz

IT in de gekoppelde productie

Industrie 4.0, safety en security

Door de netwerkproductie stijgen de eisen voor IT-beveiliging. Daarom investeren wij in een uitgebreide security-infrastructuur voor de bewaking van het totale gegevensverkeer. Hiertoe behoort een autonoom rekencentrum dat voldoet aan de nieuwste normen. Een permanente analyse van protocolgegevens en alle andere gegevens maakt een vroegtijdige herkenning van afwijkingen mogelijk.

Verder zijn voor afzonderlijke productiezones verschillende firewall-systemen geïnstalleerd, waardoor het vereiste beveiligingsniveau individueel per zone kan worden vastgelegd. Uitvallen en veiligheidsrisico's worden voorkomen, de knowhow wordt beveiligd.

In de volgende organen en bij de volgende initiatieven zijn wij momenteel actief:

"Pilz Denkfabrik 4.0"

Ook de voor Industrie 4.0 zo belangrijke samenwerking, speciaal tussen de afdelingen Informatietechnologie en Productietechniek, heeft bij ons de hoogste prioriteit. Medewerkers van de productie- en IT-afdeling komen bij elkaar in een speciaal ingerichte "Pilz Denkfabrik 4.0" en krijgen de benodigde resources om gezamenlijke projecten omtrent het thema Industrie 4.0 te ontwerpen en uit te voeren.

 

Pilz Denkfabrik

Lees meer over Industrie 4.0 bij Pilz:

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be