Permanente veiligheid waarborgen

Met een inspectie van veiligheidsvoorzieningen door Pilz

Een regelmatige inspectie van de veiligheidsvoorzieningen van uw installaties zorgt ervoor dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en legt zo de basis voor een betere bescherming van de werknemers of voor het minimaliseren van risico's en van de aansprakelijkheid.

Uw eisen

Bij het opbouwen, door het ombouwen of manipuleren van veiligheidsvoorzieningen of door wijzigingen in werkprocedures ontstaan er veiligheidsgebreken. Als deze gebreken niet worden ontdekt, kunnen ze grote schade veroorzaken en de veiligheid van de medewerkers nadelig beïnvloeden. In veel landen is de regelmatige controle van veiligheidsvoorzieningen op machines wettelijk voorgeschreven. Als machine-exploitant bent u verplicht om vóór de eerste inbedrijfstelling van een machine en bij een verhuizing op de nieuwe locatie een inspectie uit te voeren. Machines die veel worden gebruikt en waarvan de veiligheidsvoorzieningen mogelijk worden verstoord, moeten regelmatig worden geïnspecteerd. Wij raden aan om de inspectie minstens één keer per jaar uit te voeren.

Veiligheidsvoorzieningen moeten regelmatig worden geïnspecteerd.

Onze diensten

Wij controleren alle technische veiligheidsvoorzieningen

Wij controleren alle technische veiligheidsvoorzieningen van uw machines op bevestiging, toestand en werking. Hiertoe behoren noodstop, hekken, tweehandenbedieningen en optische veiligheidsvoorzieningen zoals lichtschermen, laserscanners en cameragebaseerde systemen. Wij controleren door middel van naloopmetingen of voorgeschreven veiligheidsafstanden overeenkomen met de huidige toestand van uw machine.

Pilz-inspectie van veiligheidsvoorzieningen omvat:

  • Eerste inspectie van alle technische veiligheidsvoorzieningen: vakkundige bevestiging, veilige werking en integratie in de machinebesturing
  • Controle van de veiligheidsfuncties in het schakelschema
  • Naloopmetingen (controle van de door de fabrikant voorgeschreven veiligheidsafstand)
  • Inspectie van alle technische veiligheidsvoorzieningen: huidige toestand, vakkundige bevestiging, veilige werking
  • Overhandiging van een uitgebreid inspectierapport voor de machinedocumentatie

Geaccrediteerde inspectieservice

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, beschikt over een onafhankelijke, door DAkkS geaccrediteerde inspectiedienst volgens ISO/IEC 17020. Ons proces voor de inspectie van veiligheidsvoorzieningen is onderworpen aan deze strenge voorschriften. Na een succesvolle inspectie voorzien wij uw machine van het Pilz-keuringsvignet.

Uw voordelen in één oogopslag

  • Betrouwbare bescherming van uw werknemers en permanente vermindering van risico's en van de aansprakelijkheid
  • U minimaliseert de uitvaltijden en bereikt een hogere installatiebeschikbaarheid
  • U voldoet aan de nationale richtlijnen en wetten (bijvoorbeeld BetrSichV in Duitsland, Arbeitsmittelverwendung in Oostenrijk, OSHA in de VS, PUWER in het Verenigd Koninkrijk, UWED in Europa).

Profiteer ook van deze diensten

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be