CECE - Certified Expert in CE Marking

Číslo objednávky 1T000127 | Odborník | Mezinárodní

Cíle školení

S CECE - Certified Expert in CE Marking - dosáhnete maximální možné kvalifikace v oblasti značky CE. V rámci tohoto kvalifikačního programu vysvětlíme podrobně celý proces udělování značky CE. Při cvičení Vám pomocí virtuálního modelu stroje objasníme cestu od posouzení rizik až k okamžiku umístění plakety CE. Z modelu jsou zřejmé rozdíly postupu v případě úplných a neúplných strojů a navíc rovněž postup u propojených strojů. Základem všech procesů je samozřejmě směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. Celková kvalifikace CECE je certifikováno organizací TÜV NORD.. Po absolvování zkoušky obdržíte certifikát TÜV NORD uznávaný na celém světě a titul "CECE - Certified Expert in CE Marking.

Expert

Obsah

Zákonodárství ve vztahu k bezpečnosti strojů v Evropě

 • Směrnice na téma značka CE
 • 6 kroků pro získání značky CE
 • Role a kompetence dovozce/distributora, provozovatele, výrobce a zplnomocněné osoby

Zákonné rámcové podmínky

 • Směrnice o strojních zařízeních podrobně: struktura, rozsah, požadavky
 • další relevantní směrnice, např. o elektromagnetické kompatibilitě nebo ATEX

definice požadavků

 • určení základních podmínek
 • používání norem, technických specifikací, směrnic, posouzení rizik atd.

postup při hodnocení shody

 • moduly postupy při hodnocení shody
 • zapojení zkušeben

ověřování shody

 • fáze konstrukce
 • fáze výroby
 • kontrola

technická dokumentace

 • požadavky a kompletování technických podkladů
 • prohlášení o shodě a prohlášení o zabudování
 • umístění a používání plakety CE

zvláštnosti

 • značka CE na strojním celku
 • postup při důležitých změnách stroje
 • zplnomocnění osoby: požadavky, pověření a odpovědnosti
 • praktická cvičení a/nebo vysvětlení na konci každého modulu

Cílové skupiny

Školení je určeno zejména pro výrobce strojních zařízení, dovozce a firmy, které tato zařízení uvádějí do provozu, tj. pro všechny účastníky procesu se zvláštní odpovědností týkající se značky CE. Navíc je velmi užitečné pro osoby, jejichž každodenní náplní práce je bezpečnost strojů, např.:

 • Konstruktéři
 • Projektanti
 • Plánovači
 • Systémoví integrátoři
 • Pověřenci pro bezpečnost
 • Všichni pracovníci účastnící se procesu CE
 • Pověřenci pro ochranu bezpečnosti práce

Předpoklady

Předpoklady pro účast na školení

 • účast na školení „Základy značky CE“ nebo
 • účast na školení „Celkový proces CE podle směrnice o strojních zařízeních“ během posledních 2 let nebo
 • certifikát ZMSE - Certifikovaný expert pro bezpečnost strojů nebo
 • kvalifikace CMSE - Certified Machinery Safety Expert

Upozornění

Náplň školení je zaměřena speciální na pracovníky, kteří jsou přímo nebo nepřímo odpovědní za proces CE. Součástí školení je na konci druhého dne test Multiple-Choice. Po absolvování zkoušky obdržíte certifikát TÜV NORD uznávaný na celém světě "CECE - Certified Expert in CE Marking. Certifikát má platnost čtyři roky a jeho prodloužení o další čtyři roky je možné po absolvování recertifikace.

Chtěli byste si toto školení rezervovat na jiné datum nebo na jiném místě a / nebo si objednat jiný typ školení? Prosím kontaktujte nás. Rádi vás informujeme osobně.

Vaše individuální poptávka
Délka školení
2 dny
Čas
Maximální počet účastníků
Cena za účastníka
Datum/dostupnost
Na vyžádání Poptávka
Dostupná místa Zbývá už jen několik míst Obsazeno
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk