Safe Motion – první v cíli

S jakýmkoliv systémem zpětné vazby až Performance Level PL e

Safe Motion

Safe Motion splní všechna přání: S bezpečnostní kartou dosáhne Váš pohon se všemi běžnými systémy feedbacku a sběrnicemi až Performance Level PL e podle EN ISO 13849- 1! Tím vzroste produktivita Vašich strojů až o 20 %. K dispozici jsou bezpečnostní funkce integrované do pohonu, např. "bezpečně redukovaná rychlost". Tím ušetříte čas, snížíte množství poruch a zvýšíte bezpečnost při seřizování.

Efektivní a bezpečné - se Safe Motion budete první v cíli! 

Bezpečné funkce monitorování pohybu

Bezpečnostní karta nabízí navíc bezpečné funkce monitorování pohybů podle EN 61800-5-2. Díky bezpečné a rychlé komunikaci s ethernetem SafetyNET p RTFL v reálném čase je řešení Safe Motion přímo napojeno na bezpečnou malou řídicí jednotku PNOZmulti 2 a navíc umožňuje bezpečnou komunikaci napříč mezi pohony.

Využijte výhod krátké doby reakce a snižte Vaše náklady a hardware přechodem z komponent I/O na bezpečnou komunikaci.

Výhody, které Vám zajistí bezpečnost:

 • vysoká disponibilita zařízení díky krátkým dobám reakce
 • bezpečnost až PL e s jedním snímačem (standardní zpětná vazba)
 • vyšší produktivita díky novým bezpečnostním funkcím pro monitorování pohybu s flexibilním přizpůsobením chybné reakce
 • flexibilní konfigurace a rychlé uvedení do provozu díky přehlednému softwarovému nástroji
 • otevřené řešení pohonů pro všechny běžné sběrnicové systém, bez ohledu na druh motoru a systém odezvy

Vlastnosti řešení Safe Motion:

Vlastnosti řešení Safe Motion.
 • Snížení nákladů, protože systémem standardní odezvy lze dosáhnout nejvyšší bezpečnosti až PL e – bez druhého snímače
 • Servozesilovače PMCprotego D jsou navrženy podle EN/IEC 62061 (SIL 3), EN ISO 13849-1 (až PL e)
 • Bezpečnostní karta PMCprotego S odpovídá EN 61800-5-2
 • jednoduché a rychlé centrální parametrizování bezpečnostních karet jedním softwarovým nástrojem
 • jednoduchá výměna přístrojů díky paměťové kartě SD (standard a bezpečnostní konfigurace)
 • nižší náklady na kabely díky integrovanému síťovému filtru (shoduje se s normami v oblasti elektromagnetické kompatibility)

 

Bezpečné funkce zastavení

Bezpečně vypnutý moment (Safe torque off)

Bezpečně vypnutý moment (Safe torque off)

Funkce „bezpečně vypnutý moment“ (STO) bezpečně přeruší dodávku el.energie k motoru přímo v servozesilovači. Pohon tedy nemůže provést žádný nebezpečný pohyb. Je-li funkce STO aktivována u pohybujícího se pohonu, motor se nekontrolovaně vypne.

Bezpečné zastavení 1 (Safe stop 1)

Bezpečné zastavení 1 (Safe stop 1)

Funkcí "bezpečné zastavení 1" se pohon regulovaně zastavuje až dojde k bezpečnému přerušení přívodu el.energie k motoru. Pohon tedy nemůže v klidovém stavu provést žádný nebezpečný pohyb.

Bezpečné zastavení 2 (Safe stop 2)

Bezpečné zastavení 2 (Safe stop 2)

Funkcí "bezpečné zastavení 2" se pohon regulovaně zastavuje až dojde k "bezpečnému zastavení provozu". Při „bezpečném zastavení provozu“ zůstávají
regulační funkce pohonu plně zachovány.

Bezpečné funkce pohybu

Bezpečné zastavení provozu (Safe operating stop)

Bezpečné zastavení provozu (Safe operating stop)

Funkce "bezpečné zastavení provozu" kontroluje dosaženou polohu zastavení osy a brání opuštění polohového okna. Regulační funkce pohonu zůstávají plně zachovány. Při opuštění sledovaného polohového okna se pohon bezpečně vypne.

Bezpečně omezená rychlost (Safe-limited speed)

Bezpečně omezená rychlost (Safe-limited speed)

Funkce „bezpečně omezená rychlost“ (SLS) kontroluje dodržení definované maximální rychlosti pohonu. Při překročení mezní rychlosti se pohon bezpečně vypne.

Bezpečný rozsah rychlosti (Safe speed range)

Bezpečný rozsah rychlosti (Safe speed range)

Funkce "bezpečný rozsah rychlosti" rozšiřuje funkci SLS o kontrolu minimální rychlosti. Důsledek: Nemůže dojít ani k překročení maximální rychlosti ani k poklesu pod minimální rychlost. Pokud dojde k narušení jedné z těchto podmínek, pohon se vypne.

Bezpečný směr rychlosti (Safe direction)

Bezpečný směr pohybu (Safe direction)

Funkce "bezpečný směr pohybu" zaručuje, že pohon se bude pohybovat pouze v (definovaném) směru. Při změně předepsaného směru otáčení se pohon bezpečně vypne.

Bezpečně omezená rychlost (Safe-limited speed)

Bezpečně omezená poloha (Safe limited position)

„Bezpečně omezená poloha“ (SLP) monitoruje všechny koncové polohy, např. sleduje bezpečný prostor u robotů nebo lineárních os.

Bezpečně omezený krok (Safe limited increment)

Bezpečně omezený krok (Safe limited increment)

Funkce "bezpečně omezený krok" (SLI) zajistí bezpečný pohyb při přísunu materiálu do procesu "bezpečně omezenými kroky". To je výhodné např. při posuvu válce u lisů.

Bezpečné funkce brzdění

Bezpečné ovládání brzd (Safe brake control)

Bezpečné ovládání brzd (Sage brake control)

Funkce "bezpečné ovládání brzd" umožňuje bezpečné ovládání a brání pádu zavěšených břemen.

Bezpečný test brzd (Safe brake test)

Bezpečný test brzd (Safe brake test)

Funkce "bezpečný test brzd" kontroluje funkci brzd. Tímto testem lze zjistit problémy při ovládání a v oblasti mechaniky brzd. Podle způsobu použití a požadavků daných analýzou rizik se test brzd provádí buď při každém výrobním cyklu nebo jednou za 24 hodin.

Bezpečné funkce monitorování pohybů podle EN 61800-5-2

Bezpečně monitorovaný směr pohybu (SDI-M)

Bezpečně monitorovaný směr pohybu (SDI-M)

Funkce „bezpečně monitorovaný směr pohybu“ zajišťuje sledování požadovaného směru pohybu pohonu. Při překročení nedojde k okamžitému odpojení, ale je vydán signál. V závislosti na konfiguraci se neaktivuje žádný SS1.

Bezpečně monitorovaný krok (SLI-M)

Bezpečnost monitorovaný krok (SLI-M)

Funkcí „bezpečně monitorovaný krok“ se spolehlivě kontroluje relativní poloha. Aktuální poloha slouží při aktivování monitorování jako referenční. Při překročení nedojde k okamžitému odpojení, ale je vydán signál. V závislosti na konfiguraci se neaktivuje žádný SS1.

Bezpečně monitorovaná rychlost, (SLS-M)

Bezpečně monitorovaná rychlost (SLS-M)

Funkce „bezpečně monitorovaná rychlost“ slouží pro kontrolu definované maximální rychlosti. Při překročení nedojde k okamžitému odpojení, ale je vydán signál. V závislosti na konfiguraci se neaktivuje žádný SS1. Optimální je průběžné monitorování.

Bezpečně monitorované zastavení provozu (SOS-M)

Bezpečně monitorované zastavení provozu (SOS-M)

Díky funkci „bezpečně monitorované zastavení provozu“ se klidová poloha udržuje aktivní. Při opuštění sledovaného polohového okna je vydán signál, ale pohon se okamžitě neodpojí. V závislosti na konfiguraci se neaktivuje žádný SS1.

Bezpečně monitorovaná poloha (SLP-M)

Bezpečně monitorovaná poloha (SLP-M)

„Bezpečně monitorovaná poloha“ kontroluje absolutní polohu, např. koncové polohy při monitorování úsek u robotů a lineárních os. Při překročení nedojde k okamžitému odpojení, ale je vydán signál. V závislosti na konfiguraci se neaktivuje žádný SS1. Optimální je průběžné monitorování.

 

Bezpečně monitorovaná rozsah rychlosti (SSR-M)

Bezpečně monitorovaný rozsah rychlosti (SSR-M)

Funkce „bezpečně monitorovaný rozsah rychlost“ zajišťuje sledování minimální a maximální rychlosti. Při překročení nebo nedosažení mezních hodnot nedochází k okamžitému odpojení, ale je vydán signál. V závislosti na konfiguraci se neaktivuje žádný SS1. Optimální je průběžné monitorování.

Bezpečné blokování opětovného spuštění (SRL) a bezpečný výstup stavu (SSO)

Funkce „bezpečné blokování opětovného spuštění“ brání navíc k ostatním monitorovacím funkcím tomu, aby bezpečnostní modul mohl resetováním opustit provozní stav STO. Nečekaný nebo nezamýšlený rozběh motoru je tím vyloučen. Aktivování lze vložit na bezpečný vstup: „ACT“ nebo „SS1_ACT“ nebo „STO_ACT“. Aktuální stav bezpečnostního modulu je k dispozici díky „bezpečnému výstupu stavu“. Aktivování se provádí pomocí výstupů: „Ready“, „FSRUN“ and „FAULT“.

Mnohostranné využití - Safe Motion jako stupňové řešení

Servozesilovač PMCprotego s integrovanou bezpečnostní kartou PMCprotego DS nabízí flexibilní a škálovatelné řešení bezpečnosti. Můžete si individuálně zkombinovat všechny bezpečnostní funkce, které Vaše aplikace potřebuje.
Základem jakékoli bezpečnostní funkce je "bezpečné vypnutí momentu". Je obsažena již v základním vybavení servozesilovače PMCprotego D. Se zásuvnou bezpečnostní kartou získáte mnoho dalších bezpečnostních funkcí.

Zásadně se tedy uplatní pro jakékoli aplikace, ve kterých je rychlost monitorována v závislosti na provozním režimu. Příkladem aplikací mohou být:

 • bezpečné seřizování
 • zavěšená břemena / vertikální osy
 • monitorování/sledování procesů
 • bezpečné zásahy do procesu
 • obráběcí centra
 • transportní systémy bez řidiče
 • Pick & Place pomocí robotů
 • stavba plošin
 • paletování

 

Mnohostranné využití

Použití v oboru

Spektrum našich produktů: PMCprotego

PMCprotego S - bezpečnostní karta

Bezpečnostní karta jednoduše zasouvatelná do servozesilovače PMCprotego D je zárukou maximální bezpečnosti až PL e pro jakoukoli odezvu.
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk