Safe Motion – první v cíli

S jakýmkoliv systémem zpětné vazby až Performance Level PL e

Safe Motion

Safe Motion splní všechna přání: S bezpečnostní kartou dosáhne Váš pohon se všemi běžnými systémy feedbacku a sběrnicemi až Performance Level PL e podle EN ISO 13849-1! Tím vzroste produktivita Vašich strojů až o 20 %. K dispozici jsou bezpečnostní funkce integrované do pohonu, např. "bezpečně redukovaná rychlost". Ušetříte čas, snížíte množství poruch a zvýšíte bezpečnost při seřizování. Efektivní a bezpečné - se Safe Motion budete první v cíli! 

Výhody, které Vám zajistí bezpečnost:

 • vysoká disponibilita zařízení díky vysoce dynamickým, krátkým dobám reakce
 • bezpečnost až PL e s jedním snímačem (standardní zpětná vazba)
 • otevřený pro všechny běžné sběrnicové systémy
 • rychlé uvádění do provozu
 • softwarový nástroj se snadným ovládáním

Vlastnosti řešení Safe Motion:

Vlastnosti řešení Safe Motion
 • Snížení nákladů, protože systémem standardního feedbacku lze dosáhnout maximální bezpečnosti až PL e, a to bez dalšího snímače
 • Servozesilovače PMCprotego D jsou navrženy podle EN/IEC 62061 (SIL 3), EN ISO 13849-1 (až PL e)
 • Bezpečnostní karta PMCprotego S odpovídá EN 61800-5-2
 • jednoduchá a rychlá parametrizace více bezpečnostních karet jedním softwarovým nástrojem
 • jednoduchá výměna přístrojů díky paměťové kartě SD (standardní a bezpečnostní konfigurace)
 • menší nároky na propojení díky integrovanému síťovému filtru (vyhovuje normě o elektromagnetické kompatibilitě)

 

Bezpečné funkce zastavení

Bezpečně vypnutý moment (Safe torque off)

Bezpečně vypnutý moment (Safe torque off)

U funkce "bezpečně vypnutý moment" (STO) je v servozesilovači bezpečně přerušen přívod energie do motoru. Pohon tedy nemůže provést žádný nebezpečný pohyb. Je-li funkce STO aktivována u pohybujícího se pohonu, motor se nekontrolovaně vypne.

Bezpečné zastavení 1 (Safe stop 1)

Bezpečné zastavení 1 (Safe stop 1)

Funkcí "bezpečné zastavení 1" se pohon regulovaně zastavuje až dojde k bezpečnému přerušení přívodu el.energie k motoru. Pohon tedy nemůže v klidovém stavu provést žádný nebezpečný pohyb.

Bezpečné zastavení 2 (Safe stop 2)

Bezpečné zastavení 2 (Safe stop 2)

Funkcí "bezpečné zastavení 2" se pohon regulovaně zastavuje až dojde k "bezpečnému zastavení provozu". Při "bezpečném zastavení provozu" zůstávají
regulační funkce pohonu plně zachovány.

Bezpečné funkce pohybu

Bezpečné zastavení provozu (Safe operating stop)

Bezpečné zastavení provozu (Safe operating stop)

Funkce "bezpečné zastavení provozu" monitoruje dosažení polohy "stop" osy a zabrání opuštění polohového okna. Regulační funkce pohonu zůstávají plně zachovány. Při opuštění sledovaného polohového okna se pohon bezpečně vypne.

Bezpečně omezená rychlost (Safe-limited speed)

Bezpečně omezená rychlost (Safe-limited speed)

Funkce "bezpečně omezená rychlost" (SLS) sleduje dodržování definované maximální rychlosti pohonu. Při překročení mezní rychlosti se pohon bezpečně vypne.

Bezpečný rozsah rychlosti (Safe speed range)

Bezpečný rozsah rychlosti (Safe speed range)

Funkce "bezpečný rozsah rychlosti" rozšiřuje funkci SLS o kontrolu minimální rychlosti. Důsledek: Nemůže dojít ani k překročení maximální rychlosti ani k poklesu pod minimální rychlost. Pokud dojde k narušení jedné z těchto podmínek, pohon se vypne.

Bezpečný směr rychlosti (Safe direction)

Bezpečný směr rychlosti (Safe direction)

Funkce "bezpečný směr pohybu" zaručuje, že pohon se bude pohybovat pouze v (definovaném) směru. Při změně předepsaného směru otáčení se pohon bezpečně vypne.

Bezpečně omezená rychlost (Safe-limited speed)

Bezpečně vymezená poloha (Safe limited position)

"Bezpečně vymezená poloha" (Safe limited position) kontroluje všechny koncové polohy, např. bezpečné monitorování prostoru u robotů nebo lineárních os.

Bezpečně omezený krok (Safe limited increment)

Bezpečně omezený krok (Safe limited increment) 

Funkce "bezpečně omezený krok" (SLI) zajistí bezpečný pohyb při přísunu materiálu do procesu "bezpečně omezenými kroky". To je výhodné např. při posuvu válce u lisů.

Bezpečné funkce brzdění

Bezpečné ovládání brzd (Safe brake control)

Bezpečné ovládání brzd (Safe brake control)

Funkce "bezpečné ovládání brzd" umožňuje bezpečné ovládání a brání pádu zavěšených břemen.

Bezpečný test brzd (Safe brake test)

Bezpečný test brzd (Safe brake test)

Funkce "bezpečný test brzd" kontroluje funkci brzd. Tímto testem lze zjistit problémy při ovládání a v oblasti mechaniky brzd. Podle způsobu použití a požadavků daných analýzou rizik se test brzd provádí buď při každém výrobním cyklu nebo jednou za 24 hodin.

 

Mnohostranné využití - Safe Motion jako stupňové řešení

Servozesilovač PMCprotego s integrovanou bezpečnostní kartou PMCprotego DS nabízí flexibilní a škálovatelné řešení bezpečnosti. Zkombinujte individuálně všechny bezpečnostní funkce, které Vaše aplikace vyžaduje.
Funkce „Bezpečně vypnutý moment“ je základem jakékoli bezpečnostní funkce. Je obsažena již v základním vybavení servozesilovače PMCprotego D. Zásuvná bezpečnostní karta Vám otevře cestu k celé řadě dalších bezpečnostních funkcí.
V zásadě ji lze uplatnit ve všech aplikacích, kde dochází k monitorování rychlosti v závislosti na druhu provozu. Příkladem aplikací mohou být:

 • bezpečné seřizování
 • zavěšená břemena / vertikální osy
 • monitorování/kontrola procesů
 • bezpečné zásahy do procesu
 • obráběcí centra
 • transportní systémy bez řidiče
 • systém Pick & Place prováděný roboty
 • plošiny
 • paletování

 

Mnohostranné využití:

Použití v oborech

Spektrum našich produktů: PMCprotego

PMCprotego DS - Safe Motion

Bezpečné funkce zastavení, pohybu i brzdění mohou být realizovány přímo v pohonu - Safe Motion. Zde najdete kompletní řešení tvořené bezpečnostní kartou PMCprotego S a servozesilovačem PMCprotego D.

PMCprotego S - bezpečnostní karta

Bezpečnostní karta jednoduše zasouvatelná do servozesilovače PMCprotego D je zárukou maximální bezpečnosti až PL e pro jakoukoli odezvu.
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk