Diensten

Beveiligde bedrijfsterreinen voor een optimale bescherming van uw werknemers

Veilige spoorwegterreinen

CENELEC-normen, machinerichtlijn, CE-conformiteit... wij hebben het overzicht in dit oerwoud van normen. Wij ondersteunen u vanaf de projectplanning en -programmering tot en met de documentatie en het goedkeuringsproces. U kunt het ook aan ons overlaten om de technische documentatie voor de autoriteiten op te stellen in overeenstemming met de goedkeuring.

Daarvoor hebben wij onze dienstverlening op het gebied van machineveiligheid en automatisering op de spoorwegsector aangepast.

Wij ondersteunen u vanaf de analyse tot de implementatie van uw nieuwe veiligheidsconcept. U krijgt alles uit één hand en hoeft zich geen zorgen meer te maken over het welzijn van uw werknemers in de toekomst.

Individueel voorbereide en systematisch uitgevoerde risicobeoordeling

Als onderdeel van de risicobeoordeling inspecteren wij uw bedrijfsterreinen overeenkomstig de toepasselijke nationale of internationale normen. Wij houden daarbij rekening met zowel de veiligheidsnormen voor machines als de normen voor spoorwegtechnologie, zoals CENELEC. Na identificatie en beoordeling van de bestaande gevaren krijgt u van ons een aanbeveling over waar u uw veiligheidsmaatregelen kunt verbeteren en de gevaren kunt verminderen.

Meer over risicobeoordeling

Veiligheidsconcept

Veiligheidsconcept

De deur van uw wasstraat mag alleen opengaanwanneer er zich geen trein in de faciliteit bevindt . Evenzo mogen baanvakken alleen toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of moeten liften veilig omhoog blijven, als er zich monteurs onder bevinden. In deze situaties bieden onze vaste en beweegbare afschermingen en veiligheidsinrichtingen de nodige veiligheid. Bovendien bevat ons veiligheidsconcept aanbevelingen voor een verstandig gebruik van beveiligingstechnologie, die wij samen ontwikkelen.

Meer over het veiligheidsconcept

Veiligheidsontwerp

Zodra wij met u het beveiligingsconcept hebben vastgesteld, implementeren wij dit in het beveiligingsontwerp. Dit betekent dat wij concrete componenten toewijzen aan de geplande maatregelen en de engineering voor u verzorgen. Wij hebben altijd uw wensen in gedachten. Natuurlijk rekening houdend met de momenteel geldende normen.

Meer over het veiligheidsontwerp

Veiligheidsontwerp

Systeemintegratie

Systeemintegratie

Zodra het beveiligingsontwerp klaar is, integreren wij alle relevante beveiligingssystemen in uw fabriek. Wij nemen de projectplanning en -regeling over, kopen de beveiligingscomponenten en de controle- en visualisatiesystemen in en installeren ze. Vervolgens nemen wij uw systeem in bedrijf en leiden uw onderhoudspersoneel op. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over de veiligheidstechniek.

Meer over systeemintegratie

Veiligheidsvalidering

Een veiligheidsvalidatie toont aan dat u uw bedrijfsinstallaties in overeenstemming hebt gebracht met de huidige stand van de veiligheidstechnologie en dat u voorbereid bent in geval van gevaar. Wij controleren en evalueren na de implementatie van onze systemen alle veiligheidsmaatregelen op basis van uw veiligheidseisen. Zij voldoen dus aan de normatieve vereisten. Wij controleren zowel de correcte bedrading van sensoren en actuatoren als de veiligheidsrelevante software- en hardwarefuncties. U ontvangt van ons een uitgebreid inspectierapport met aanbevelingen voor noodzakelijke maatregelen.

Meer over veiligheidsvalidatie

Veiligheidsvalidering

Meer informatie

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be