CRSE - Certified Robot Safety Expert

Číslo objednávky 1T000128 | Odborník

Stanovení cíle

CRSE - Certified Robot Safety Expert nabízí expertní vědomosti pro vývoj a realizaci bezpečných řídicích systémů pro integraci robotických aplikací. CRSE je mezinárodně uznávaná kvalifikace certifikovaná TÜV NORD. V rámci dalšího vzdělávání nabízí přehled aktuálních požadavků souvisejících s příslušnými směrnicemi a normami. Sledována je bezpečnost stacionárních a mobilních robotů. Školení se zabývá i transportními systémy bez řidiče a spolupracujícími roboty. Naučíte se, jaké podmínky musí být dodržovány při uvádění různých robotických systémů do provozu, při jejich provozu, přístupu k nim, údržbě a seřizování. Dvoudenní školení klade zvláštní důraz na komplexní životní cyklus robota. Zahrnuty jsou zákony, normy a technické zprávy. Ukážeme Vám, jak zajistit a ověřit opatření pro zabezpečení pracovních úseků využívajících roboty.

Po absolvování zkoušky obdržíte jako doklad o Vaší kvalifikaci certifikát vystavený TÜV NORD. Certifikát je uznávaný na celém světě a opravňuje Vás používat titul "CRSE - Certified Robot Safety Expert".

CRSE - Certified Robot Safety Expert

Obsah

Přehled směrnice o strojních zařízeních

 • Směrnice o strojních zařízení ve vztahu k robotickým aplikacím v Evropě
 • Role a odpovědnosti výrobců, integrátorů robotů a provozovatelů

Technologie robotů

 • Roboty - definice a pojmy
 • Používání robotických technologií
 • Konstrukce/funkce robotické paže a jejího řízení

Normy

 • Pohled na aktuální stav norem pro aplikace využívající roboty
 • Používání ISO 10218¬1 a ¬2
 • Pohled na technické specifikace

Posuzování rizik pro robotické buňky

 • Identifikace nebezpečí pro obsluhu stroje, pracovníky údržby a osoby, které jsou pověřeny seřizováním zařízení
 • Specifická ochranná opatření a bezpečnostní funkce relevantní pro roboty
 • Workshop "Posouzení rizik integrace robotů"

Nebezpečné energie v robotických buňkách

 • Řízení nebezpečných energií v robotických buňkách
 • Bezpečný vstup do robotických buněk
 • Workshop "Zabezpečení osob, které pracují v místech nasazení robotů“. K těmto osobám patří např. pracovníci obsluhy, pracovníci odpovědní za konkrétní úsek, opraváři a seřizovači.

Validace

 • Ověřování bezpečného systému řízení
 • Testy potřebné pro bezpečný systém řízení
 • Dokumentace potřebná pro validaci
 • Workshop "Dosažení potřebné Performance Levels pro bezpečnostní funkce"

Cílové skupiny

CRSE je určen zejména pro výrobce strojů, integrátory robotických buněk, uživatele robotů, konstruktéry robotických buněk a projektanty. Navíc je CRSE zaměřen zejména na osoby, které se v každodenní praxi zabývají tématem bezpečnosti robotů.

Předpoklady

Pro úspěšné absolvování dvoudenního školení expertů je nutné prokázat dostatečné znalosti v oblasti bezpečnosti robotů. Sem patří kromě jiného následující:

 • rozsáhlé předchozí znalosti na téma bezpečnost robotů
 • Účast na školení „Požadavky na bezpečné používání robotů“ a „Bezpečná spolupráce člověka s robotem“
 • účast na jednom z výše uvedených školení a "CMSE - Certified Machinery Safety Expert"

Nejste si jisti, zda Vaše aktuální kvalifikace odpovídá požadované úrovni? Kontaktujte nás. Poskytneme Vám individuální rady a ukážeme Vám možné alternativy, vhodné pro dosažení kvalifikační úrovně CRSE.

Upozornění

Náplň školení je zaměřena speciálně na pracovníky, kteří jsou přímo nebo nepřímo odpovědní za bezpečnost a integraci robotů. Součástí školení je zkouška na konci druhého dne. Po absolvování zkoušky obdržíte certifikát TÜV NORD uznávaný na celém světě "CRSE - Certified Robot Safety Expert". Certifikát má platnost čtyři roky a jeho prodloužení o další čtyři roky je možné po absolvování recertifikace.

Vaše výhody

 • Získejte rozsáhlé znalosti o požadavcích vyplývajících z příslušných směrnic a norem pro bezpečnost a integraci robotů.
 • Zjistěte si, jak řídit projekty týkající se robotů od posuzování rizik přes aktualizaci bezpečnosti až po funkční realizaci.
 • Naučte se, jak konstruovat systémy pro funkční bezpečnost podle EN ISO 10218¬1 a -2.
 • Zajistěte si mezinárodně uznávanou kvalifikaci v oblasti bezpečnosti a integrace robotů.

Chtěli byste si toto školení rezervovat na jiné datum nebo na jiném místě a / nebo si objednat jiný typ školení? Prosím kontaktujte nás. Rádi vás informujeme osobně.

Vaše individuální poptávka

V současné době nemáme žádná data školení. Klikněte na tlačítko „individuálního požadavku“.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk