Bezpečný test brzd (SBT)

Důležitý příspěvek k bezpečnosti nabízí využívání funkce „bezpečný test brzd“. Není-li prováděna pravidelná údržba mechanických částí brzdy podléhajících opotřebení, nelze v případě nebezpečí zaručit předpokládaný brzdící účinek.

„Bezpečný test brzd“ se zaměřuje právě na kontrolu této funkce. Podle způsobu použití a požadavků daných analýzou rizik se test brzd provádí buď při každém výrobním cyklu nebo jednou za 8 hodin. Brzda je v rámci testu zatížena dodatečným momentem. Jestliže při testu dojde ke změně polohy, je tento stav hodnocen jako nepřípustný a je vydáno hlášení, které zabrání dalšímu provozu. Zařízení je bezpečně zastaveno, aby bylo možné brzdu opravit. To přináší podstatné snížení nákladů na údržbu.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?