Bezpečné ovládání brzd (SBC)

„Bezpečné ovládání brzd“ vydává bezpečný výstupní signál pro ovládání externí mechanické brzdy. Brzdy musí být provedeny jako tzv. bezpečnostní brzdy, u kterých klidový el.proud působí proti síle pružiny. Je-li tok el.proudu přerušen, brzda zareaguje. Ovládací moduly bývají často vybaveny redukcí výkonu u provzdušovaných brzd, aby se snížila spotřeba energie, resp. zahřívání brzd. Podle analýzy rizik se provádí test bezpečného brzdění, který odkryje chyby během provozu. Na osách se zavěšenými břemeny se často používají zadržovací nebo provozní brzdy.

Funkce bezpečného ovládání brzdy se zpravidla používá k ovládání zadržovací brzdy, která se aktivuje po zastavení osy.


Další informace:

Přístroje pro ovládání brzd

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?