Ochrana proti nežádoucí manipulaci

Bezpečné přidržení pro Vaše stroje

Pokud dojde k manipulaci s ochranným zařízením, mohou být důsledkem vážné úrazy nebo poškození stroje s právními a finančními riziky, která lze předem jen obtížně kalkulovat. Zjistěte si více o tom, jak identifikovat příčiny a jak zabránit manipulacím.

Proč dochází k manipulacím na strojích a zařízeních?

Manipulace s ochranným zařízením strojů prováděná uživateli není nic neobvyklého. Nejčastěji se týká pohyblivých krytů a mechanických pevných ochranných zařízení.

Důvody, proč provozovatelé strojů nebo obsluha takovou manipulaci provádějí a ohrožují tím své spolupracovníky, jsou rozmanité. Možným motivem může být zrychlení práce, pohodlnost, časový tlak, pokus o vyšší výkon, špatná ergonomie, zjednodušení určité činnosti. Důsledkem jsou nehody – od lehkého poranění až ke smrtelnému úrazu.

 

Místa, která manipulaci dovolují, musí být odstraněna!

Jako expert na automatizaci a výrobce spolehlivých ochranných zařízení usilujeme o bezpečnost člověka, životního prostředí a ochranu majetkových hodnot. Tohoto cíle je však možné dosáhnout pouze tehdy, budou-li stroje používány k určenému účelu a nebude docházet k manipulaci s ochranným zařízením.

 

Jak se lze před manipulací ochránit?

V první řadě je nutné zjistit důvod manipulace. Jedním z nich je nepohoda uživatele stroje. Jako pomůcku pro zjištění důvodů manipulace lze použít schéma hodnocení, které vypracoval IFA (Institut pro ochranu bezpečnosti práce při Německé státní úrazové pojišťovně). Schéma systematicky shrnuje potenciální ohrožená místa a možnosti jejich odstranění.

 Schéma hodnocení pro zjištění důvodů manipulace

Schéma hodnocení pro zjištění důvodů manipulace

Výrobci a provozovatelé strojů odpovídají za následky manipulací

Zásadně se doporučuje, zpracovat koncepci ochrany souběžně s vývojem stroje. Součásti koncepce:

  • Specifikace požadavků
  • Souběžné zpracování koncepce ochrany a funkcí stroje
  • Zjištění důvodů manipulace
  • Optimalizace koncepce ochrany
  • Prověření účinnosti omezení důvodů k manipulaci 

Již v průběhu plánování konstrukce stroje mějte na paměti všechny provozní režimy a připravte vhodnou koncepci ochrany. Potřebné změny lze v časné fázi zahrnout ještě bez větších nákladů.

U strojů, které již byly uvedeny do provozu byste měli pravidelně prověřovat situaci a provádět analýzu příčin. Hrozbu možné manipulace se strojem nebo konkrétní manipulaci s ochranným zařízením mohou dobře posoudit jak pracovníci prodeje, tak i pracovníci údržby.

Pokud byla manipulace zjištěna, je nejprve nutné určit její důvod, a pak upravit koncepci bezpečnosti. Pokud je to možné, proveďte výměnu ochranných zařízení za jiná, která splňují stejnou funkci (např. náhrada ochranných dveří světelnou mříží). Navíc je možné instalovat řízení pohonů s integrovanými bezpečnostními funkcemi.

O zajištění ochranných zařízení před manipulací by měl usilovat nejen provozovatel stroje, ale již jeho výrobce. Životní cyklus stroje je doprovázen právními předpisy, které upravují odpovědnosti a ručení.

V Evropě je manipulace s ochrannými zařízeními explicitně zakázána a je trestná. Výrobce odpovídá za výrobní vady a chybné instrukce, provozovatel za případné úrazy.

Kontaktujte nás – ochotně Vám poradíme, jak můžete zabránit manipulaci s ochranným vybavením strojů a zařízení. Nabídka našich služeb zahrnuje vše od posouzení rizika až po prohlášení o shodě.


Další informace:

Nabídka služeb v oblasti bezpečnosti strojů

Stop manipulacím – správné používání EN ISO 14119

EN ISO 14119 popisuje normativní základní principy pro blokovací zařízení ve spojení s ochrannými kryty. Norma se zabývá opatřeními, kterými se má zabránit zatím stále ještě se vyskytujícím a přitom zakázaným obcházením ochranných a blokovacích zařízení. Při výběru vhodných blokovacích zařízení s přidržením i bez přidržení je nutné zásadně mít na paměti všechny životní fáze stroje (podle EN ISO 12100). Bez ohledu na to, zda se jedná o automatický režim, seřizování nebo alternativní provozní režimy, u všech ochranných opatření platí zásada prevence možné manipulace. Informujte se v aktualizovaném letáku o možnostech zastavení manipulace. V letáku jsme pro Vás přehledně uvedli vše, co k této otázce potřebujete vědět.

Stáhněte si co nejdříve leták Stop manipulaci!

Poster: Stop manipulacím – správné používání EN ISO 14119
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?