Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Kromě bezpečných pracovních prostředků je každý zaměstnavatel rovněž povinen poskytnout svým pracovníkům bezpečné pracoviště. Rámcové podmínky pro pracoviště jsou v Německu upraveny zákonem o ochraně bezpečnosti práce. V mnoha dalších evropských zemích existují národní zákony, které se zabývají stejným tématem.

Povinnosti zaměstnavatele podle zákona o ochraně bezpečnosti práce

Zákon o ochraně bezpečnosti práce v Německu stanoví, že každé pracoviště musí být prověřeno z hlediska nedostatků formou posouzení bezpečnosti. Z výsledku musí být odvozena příslušná bezpečnostní opatření. Zákon o ochraně bezpečnosti práce doplňkově uvádí, že pracovníci musí být zaměstnavatelem v pravidelných intervalech poučeni.

 

Povinnosti zaměstnavatele podle zákona o ochraně bezpečnosti práce

Povinností pracovníka je plnit pokyny týkající se ochrany bezpečnosti práce udělované zaměstnavatelem. Nebezpečí, rizika a nedostatky týkající se bezpečnosti musí být nahlášeny zaměstnavateli.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?