Ochranná zařízení

Ochranná zařízení

Ochranná zařízení nebrání zásahu, resp. přístupu do nebezpečného prostoru stroje, avšak při aktivování ochranného zařízení bezpečně vypínají nebezpečné pohyby. Takovými zařízeními mohou být například optické závory, světelné mříže, skener, spínací rohože nebo dvouruční ovládací zařízení.

Zabezpečení proti neočekávanému (opětovnému) spuštění stroje

Dvouruční ovládací zařízení brání úrazům rukou nebo i jiných částí těla. Spuštění funkcí stroje/řídicího povelu je možné pouze při použití obou rukou, které se při tomto procesu nacházejí v bezpečné poloze.

 

Normy pro ochranná zařízení

Norma Název
EN IEC 61496-1

Bezpečnost strojních zařízení
Bezdotyková ochranná zařízení - Část 1:
Obecné požadavky a zkoušky

EN IEC 61496-2

Bezpečnost strojních zařízení
Bezdotyková ochranná zařízení - Část 2:
Zvláštní požadavky na zařízení, která pracují podle aktivního optoelektronického principu

EN IEC 61496-3

Bezpečnost strojních zařízení
Bezdotyková ochranná zařízení - Část 3:
Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)

EN ISO 13855

Bezpečnost strojních zařízení
Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlost přiblížení částí lidského těla

EN ISO 13851

Bezpečnost strojních zařízení
Dvouruční ovládací zařízení – Zásady pro konstrukci a výběr

EN ISO 13856 -1/-2/-3

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak
Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení
Část 1: Rohože a podlahy citlivé na tlak
Část 2: Lišty a tyče citlivé na tlak
Část 3: Nárazníky, desky, lanka a podobná zařízení citlivá na tlak

 

Přejete si více informací? Přečtěte si kapitolu 4.3! Kompendium bezpečnosti v německém jazyce nabízí všechny potřebné informace o bezpečnosti strojů.

Kompendium bezpečnosti
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?