Právo a normy v Asii

Asii

V Asii není počet právně závazných předpisů pro výrobu bezpečných strojů nijak zvlášť vysoký. Vzhledem k rychlému rozvoji průmyslu však i zde stoupá poptávka po bezpečných komponentech strojních zařízení. V neposlední řadě jsou za to odpovědná i různá certifikační řízení a zákony na ochranu bezpečnosti práce a zdraví, kde jsou příslušná ochranná opatření a minimální standardy definovány.

Právo a normy v Rusku a státech SNS

Rusko a státy SNS již před několika lety zavedly certifikaci TR CU (Technical Regulations of the Customs Union). To znamená, že technické přístroje, které spadají do speciálního katalogu produktů, musí projít určitým certifikačním řízením.

Stroje a jejich technické příslušenství jsou podrobovány např. zkoušce typu, prováděné evropskou zkušebnou ("notified body"). Tato zkouška je zpravidla uznána schvalovacím orgánem se sídlem v Rusku.

 Rusko a státy SNS

Právo a normy v Číně

Čína zavedla tzv. certifikaci CCC. Podobně jako v Rusku zde existuje povinná certifikace technických produktů prováděná národní zkušebnou.

Navíc se provádějí návštěvy ve výrobních závodech. Pokud technický přístroj spadá do rozsahu katalogu produktů rozděleného do 19 kategorií, je certifikace povinná.

Jinak je nutné spolu s produktem dodat určitý druh „prohlášení o nezávadnosti“ vystavený národní zkušebnou.

Právo a normy v Číně

Právo a normy v Japonsku

Japonský zákon o ochraně bezpečnosti práce a zdraví stanovuje, že nebezpečné stroje nebo stroje, které se používají v nebezpečném prostředí, musí být vybaveny příslušnými ochrannými zařízeními, stanovenými národním ministerstvem. To se týká např. strojů na mletí pryže, lisů, přístrojů na ochranu proti přetížení jeřábů, řezacích strojů v oblasti zpracování dřeva nebo elektrických částí strojů v prostorách ohrožených výbuchem. U některých strojů je před jejich výrobou nebo uvedením do provozu nutné schválení národního ministerstva. Do této kategorie patří kotle, jeřáby, tlakové nádoby nebo výtahy.

Nařízení o bezpečnosti provozu vyžaduje jako "Best Effort", aby výrobce stroje poskytl informace o rizicích v souvislosti s používáním stroje a aby každý zaměstnavatel/uživatel stroje provedl hodnocení rizik.

Japonsko

Japanese Industrial Safety & Health Association (JISHA) podporuje v Japonsku především zavádění hodnocení rizik a systémů řízení ochrany bezpečnosti práce. Na základě japonských právních předpisů musí každý zaměstnavatel/uživatel stroje zajistit, aby byla k dispozici opatření pro zajištění bezpečnosti provozu. Pracovníci jsou povinni tato opatření svého zaměstnavatele podporovat.

Metodika hodnocení rizik je uvedena v japonských normách (Japanese Industrial Standards, JIS), které jsou harmonizovány s mezinárodními normami. Přestože je hodnocení rizik při používání určitých chemických látek povinné, není v některých oborech zatím vyžadováno.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?