Podklady - harmonizované normy, směrnice a zákony v EU

Jak spolu souvisí harmonizované normy, směrnice a zákony?

Normové puzzle

Evropská unie je stále více propojená. Důsledkem je i prohlubující se harmonizace zákonů, pravidel a ustanovení ve strojírenství. EU nejdříve směrnicí formuluje obecné cíle ochrany. Tyto cíle vyžadují přesnou specifikaci. Konkrétní úpravy se vydávají formou norem.

Evropské směrnice nabývají účinnosti teprve tehdy, když je členské země zahrnou do své národní legislativy. V každé členské zemi EU tedy zákon nebo ustanovení odkazuje na příslušnou směrnici EU a začleňuje ji do národních právních předpisů.

Splněná norma, splněný požadavek - harmonizované normy

Normy samy o sobě jsou nezávazné a nepovinné - nemají ještě žádnou právní relevanci. Tu získávají teprve zveřejněním v Úředním listu EU nebo vyhlášením národním zákonem a ustanovením. Zveřejnění těchto tzv. harmonizovaných norem představuje tzv. „nevyvratitelnou právní domněnku". Uživatel normy smí předpokládat, že se chová v souladu se zákonem, resp. směrnicí. V případě škody je tedy povinnost prokazování obrácená. Pokud již harmonizovaná norma odkazuje na normu neharmonizovanou, může získat status srovnatelný s harmonizací.

 

Normy, směrnice a zákony v EU

Kde jsou harmonizované normy zveřejňovány?

Zaveden nový způsob pro zveřejňování harmonizovaných norem v Úředním listu EU

Postup pro zveřejňování harmonizovaných norem v Úředním listu EU

Komise EU oznámila prováděcím rozhodnutím (EU) 2019/436 zveřejněným v Úředním listu z 18.3.2019 změny k seznamu harmonizovaných norem pro stroje v souvislosti se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES. V něm byl aktualizován seznam norem, jejichž použití spouští předpoklad shody podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. Nové je, že toto zveřejnění popisuje pouze změny oproti předchozímu dokumentu a nevychází jako konsolidovaný seznam.

Harmonizované normy byly dosud zatím naposledy zveřejněny v Úředním listu Evropské unie z 9. března 2018. Zveřejnění bylo vždy platné tak dlouho, dokud se neobjevil další celkový seznam. To je od tohoto roku jinak.

Uvedené prováděcí rozhodnutí EU 2019/436 obsahuje 3 přílohy:

Příloha I: Nově oznámené harmonizované normy

Příloha II: Harmonizované normy, které jsou oznamovány navíc k již zveřejněným s určitými omezeními

Příloha III: Harmonizované normy, které byly dosud z Úředního listu EU odstraněny

Pro uživatele norem je důležité, že prováděcí rozhodnutí je nutné číst společně s naposledy platným konsolidovaným seznamem harmonizovaných norem (zveřejněn v Úředním listu 2018/C 92/1).

Komise EU plánuje zveřejnit konsolidované seznamy na své internetové stránce. Aktuálně ještě EU žádný seznam nezveřejnila. Pilz je ve střehu - budeme Vás průběžně informovat.

 

Příloha I - Nově oznámené harmonizované normy Příloha III - Harmonizované normy, které byly 19.3.2019 z Úředního listu EU odstraněny Poznámky

EN ISO 14118:2018 Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění. (ISO 14118:2017) (norma typu B)

EN 1037:1995+A1:2008
Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění.

EN ISO 14118:2018 nahrazuje EN ISO 1037 BEZ přechodové lhůty
EN 12013:2018 Stroje pro zpracování plastů a pryže - Hnětací stroje - Bezpečnostní požadavky (norma typu C) EN 12013:2000+A1:2008 Stroje pro zpracování plastů a pryže - Hnětací stroje - Bezpečnostní požadavky EN 12013:2018 nahrazuje EN 12013:2000+A1:2008 BEZ přechodové lhůty
EN ISO 16092-1:2018 Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů — Lisy — Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky (ISO 16092-1:2017) EN 692:2005+A1:2009 Obráběcí a tvářecí stroje - Mechanické lisy - Bezpečnost EN ISO 16092-1:2018 nahrazuje EN 692:2005+A1:2009 BEZ přechodové lhůty
EN ISO 16092-3:2018 Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů — Lisy — Část 3: Bezpečnostní požadavky na hydraulické lisy (ISO 16092-3:2017) EN 693:2001+A2:2011 Obráběcí a tvářecí stroje — Bezpečnost — Hydraulické lisy EN ISO 16092-3:2018 nahrazuje EN 693:2001+A2:2011 BEZ přechodové lhůty
  EN 13736:2003+A1:2009 Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů — Pneumatické lisy. Ztrácí presumpci shody BEZ přechodové lhůty!
  ISO 61496-1:2013 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky.

Ztrácí presumpci shody BEZ přechodové lhůty!

Pozadí: Dosud byla harmonizována pouze EN 61496-1. Část 2 a 3 ještě harmonizována nebyla. To zpravidla znamená, že při aplikaci musí být do řízení o hodnocení shody zapojen oznámený subjekt a je předepsáno osvědčení o zkoušce typu!

Přehled o oboru

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk