Označení CE

Musí být ES prohlášení o shodě vždy podepsané?

Ano, každé ES prohlášení o shodě musí být povinně podepsáno. Podpis však nemusí být psaný rukou. Tento postup se právě používá při sériové výrobě výrobků s velkým objemem. Podle evropského výboru pro strojní zařízení se vyžaduje pouze to, aby ES prohlášení o shodě „bylo podepsáno osobou, jejíž podpis je pro výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství závazný.“ V této souvislosti je důležité, aby prohlášení o shodě vytvořené s automatickým podpisem bylo možné jen obtížné zfalšovat.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?