Bezpečnostně technické vybavení

Je ve směrnici o strojních zařízeních uvedeno nějaké omezení, že by tlačítko nouzového zastavení nesmělo být provedeno jako tlačítko s oblou hlavou?

V instrukcích ke směrnici 2006/42/ES je v kapitole 1.2.4.3 popisováno „Zastavení v případě nouze“. Navíc jsou v DIN EN ISO 13850 v bodu 4.4 definovány požadavky na přístroje pro nouzové zastavení.

Z obou těchto zdrojů vyplývá, že nouzové zastavení musí být přizpůsobeno a konstruováno tak, aby odpovídalo konkrétnímu ohrožení.
V důsledku toho musí být požadavky na realizaci nouzového zastavení převzaty z posouzení rizik a koncepce bezpečnosti.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?