Bezpečnostně technické vybavení

Je přípustné, aby stroj a skříňový rozvaděč jednoho zařízení byly označeny odlišnými značkami CE?

Protože skříňové rozvaděče bývají často zhotovovány externí firmou, jsou pak označeny značkou CE podle směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a směrnice o dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh. Označení CE na stroji je v souladu se směrnicí o strojních zařízeních. Je proto přípustné, aby skříňový rozvaděč a stroj měly každý svou vlastní značku CE.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?