Bezpečnostně technické vybavení

Jak musí být rozděleny odpovědnosti, jestliže výrobce stroje nakupuje elektrické konstrukce od dodavatele?

Odpovědnosti se určují ve smlouvě mezi objednavatelem a dodavatelem.

Kdo musí zpracovat posouzení rizik? Smí je dodavatel požadovat od výrobce stroje?
Podle požadavků směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES musí být posouzení rizik zpracováno v průběhu procesu konstrukce. Dodavatel si musí v tomto případě posouzení rizik vyžádat, aby mohl elektrickou konstrukcí provést podle požadavků v tomto posouzení.


Přesně řečeno, dodavatel (elektrické konstrukce) ani nemůže posouzení rizik zpracovat, protože stroj nezná. Aby bylo možné elektrickou konstrukci provést správně, musí mít k dispozici posouzení rizik.
Zpracováním dokumentace může být pověřena i externí firma, avšak podrobnosti musí být vyjasněny ve smlouvě.

Jak se má dodavatel vyrovnat s tím, že není možné zpracovat přiměřenou koncepci bezpečnosti z důvodu mechanických nedostatků (např. chybějící ochranný kryt apod.)?
Elektrická konstrukce může být zpracována pouze na základě poskytnutých podkladů (posouzení rizik a koncepce bezpečnosti). Pokud se později vyskytnou vady, musí objednavatel v rámci své odpovědnosti nést dodatečné náklady. Za normálních okolností firma zpracovávající elektrické části nezná stroj detailně a může se tedy spolehnout pouze na poskytnutou dokumentaci.

Bohužel se často stává, že dodavatel potřebné podklady nedostane, a proto vznikají náklady v důsledku dodatečných prací a změn, které vyjdou najevo při uvedení stroje do provozu.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?