Bezpečnost provozu

Existují jednotné kontrolní lhůty pro strojní zařízení?

Zákonodárce neuvádí žádné univerzálně platné požadavky na četnost kontrol strojních zařízení. Vzhledem k jejich různorodosti a příslušným požadavkům by takové požadavky ani nebyly smysluplné.

Četnost kontrol musí provozovatel zjistit podle následujících požadavků: Musí být provedeno písemné posouzení nebezpečí, jehož výsledek definuje druh, rozsah a lhůty kontrol (podle § 3 nařízení o bezpečnosti provozu). V rámci posouzení nebezpečí musí být rovněž prověřena případná nutnost kratších intervalů, např. na základě zvláštních provozních podmínek. Stejně tak mohou být stanoveny delší intervaly kontroly - opět musí být podkladem výsledek posouzení nebezpečí.

Zásadně musí být lhůty kontrol strojů a zařízení stanoveny tak, aby bylo možné však zjistit vady, s nimiž je nutné počítat (§ 5 nařízení profesních asociací, A3).

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?