Bezpečnost provozu

Mohu uvést na trh stroj nebo zařízení bez návodu k provozu, pokud bude dodán v pozdější době?

Podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES (článek 5 odstavec 1 c) nesmí být stroj/zařízení bez návodu k provozu uveden na trh. Není definována ani žádná karenční lhůta.


Výrobce nebo jeho zplnomocněnec musí návod k provozu poskytnout k dispozici před uvedením stroje/zařízení na trh a/nebo do provozu .

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?