Označení CE

Prohlášení ES o shodě považuje zmocněnce pro dokumentaci. Musí být tato osoba zaměstnána ve firmě výrobce?

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES nestanovuje, že zmocněnec pro dokumentaci musí být zaměstnán u firmy výrobce. Je zásadně na uvážení výrobce, koho touto úlohou pověří, pokud se jedná o právnickou osobu.

Článek 5 (1e) (pro prohlášení ES o shodě) a článek 13 (1c) (pro prohlášení o zabudování) směrnice o strojních zařízeních však stanovují, že musí být uvedeno jméno a adresa zplnomocněné osoby a že právnická osoba musí mít sídlo v Evropském společenství.

Cílem tohoto ustanovení směrnice je, aby příslušný úřad dozoru nad trhem měl na území Evropského společenství odpovědného kontaktního partnera.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?