Označení CE

Může být stroj uveden na trh bez návodu k provozu, pokud návod bude dodán později?

Návod k provozu zpracovává výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem ve Společenství. Zpracování musí být provedeno v některém z úředních jazyků. Při uvádění stroje do provozu musí být souběžně dodán originální návod k provozu a příp. překlad do místního jazyka země, kde bude stroj používán.

Návod k provozu musí obsahovat výkresy, schémata a všechny účelné údaje, zejména s ohledem na bezpečnost stroje, které jsou nutné pro uvedení do provozu, údržbu, inspekci, kontrolu funkčnosti a příp. opravu stroje.

Každá chyba v návodu k provozu může vést k právním důsledkům, jestliže se jedná o chybnou instrukci, která má za následek úraz. Návod k provozu je přípustný pouze v písemné podobě.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?